Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.
Podczas Centralnych Obchodów Święta Policji Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe wyróżnionym funkcjonariuszom.
Podczas uroczystości z okazji obchodów 42. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy w Lublinie Dyrektor Generalna w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Brodowska–Mączka wręczyła, nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania polskiej młodzieży Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Wiesławie Annie Bauman.
Za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Jackowi Kowalskiemu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę osobom zasłużonym w pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
Podczas uroczystości w Żmiącej Minister Wojciech Kolarski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz społeczności lokalnej i przemian demokratycznych w Polsce.
Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych wręczyła, nadane przez Prezydenta, odznaczenia osobom zasłużonym w pracy na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystości w Belwederze Minister odczytała też list Prezydenta do uczestników uroczystości.
Prezydent RP Andrzej Duda odwołał Adama Kwiatkowskiego ze stanowiska Sekretarza Stanu w KPRP. Prezydent RP powołał Adama Kwiatkowskiego na Doradcę Społecznego Prezydenta RP.
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie z okazji 40–lecia powstania Solidarności Walczącej wręczono odznaczenie zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski księdzu Andrzejowi Szczotce. Order wręczył Minister Piotr Ćwik.
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wręczył ks. Janowi Przybockiemu Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.
Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy Minister Andrzej Dera wręczył, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ordery i odznaczenia zasłużonym przedsiębiorcom.
Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za działalność na rzecz promowania polskiego narciarstwa na arenie międzynarodowej Prezydent Andrzej Duda odznaczył Apoloniusza Tajnera.
Minister Jakub Kumoch wręczył w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej JE Martinowi Rogerowi – Ambasadorowi Estonii, kończącemu misję dyplomatyczną w Polsce.