Menu rozwijane

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności lokalnej.
Podczas Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Minister Małgorzata Paprocka wręczyła, nadane przez Prezydenta, ordery i odznaczenia zasłużonym pracownikom Uniwersytetu.
Szef Kancelarii Prezydenta RP wręczyła nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ordery i odznaczenia zasłużonym pracownikom Narodowego Instytutu Onkologii.
Podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom oraz współpracownikom związku.
Prezydent RP Andrzej Duda, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, wręczył byłej Prezydent Republiki Chorwacji Kolindzie Grabar–Kitarović Order Orła Białego.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oznaczenia wręczył prof. Andrzej Waśko.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale Stulecia zasłużonym członkom Związku Harcerstwa Polskiego. Odznaczenia wręczył minister Wojciech Kolarski.
W uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za niezłomną postawę w obronie godności i praw człowieka w PRL Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dziś Order Orła Białego Adamowi Macedońskiemu.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Polakom Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ratującym Żydów podczas II wojny światowej.
Prezydent RP Andrzej Duda z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja wręczył Ordery Orła Białego Antoniemu Lenkiewiczowi oraz Antoniemu Liberze.
Podczas uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Ordery przekazał w Krakowie Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Ordery przekazał Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.
Za wybitne zasługi w krzewieniu i popularyzowaniu edukacji matematycznej Prezydent Andrzej Duda nadał  Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Antoniemu Dawidowiczowi.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Odznaczenia przekazał Minister Wojciech Kolarski.