Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczenia wręczył Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
W siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski wręczył odznaczenia członkom i przyjaciołom Konwentu Morskiego – zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu.
W Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się ceremonia pogrzebowa dr. Tadeusza Ryłki – znakomitego lekarza, wielkiego patrioty, harcerza Szarych Szeregów, społecznika. W uroczystości uczestniczył minister Piotr Ćwik.
Minister Andrzej Dera przekazał Order na ręce najbliższej rodziny śp. Lecha Marczaka podczas uroczystości pogrzebowych w Świętajnie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski.
Prezydent i Pierwsza Dama kontynuują wizytę na Bałkanach. W Skopje Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami macedońskiej Polonii. Wyróżnionym działaczom Prezydent RP wręczył odznaczenia.
W Ambasadzie RP w Podgoricy Prezydent Andrzej Duda wyróżnił przedstawicieli czarnogórskiej Polonii. Spotkanie z rodakami to jeden z punktów trwającej do jutra wizyty Pary Prezydenckiej w Czarnogórze.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Thomasowi Bachowi – Prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Prezydent RP wręczył odznaczenia osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Orderami Orła Białego zostali uhonorowani: Joanna Duda-Gwiazda, Leszek Długosz, ks. Stanisław Małkowski i Jan Polkowski.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Ordery Odrodzenia Polski za za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Tadeuszowi Treli, uczestnikowi Powstania Warszawskiego, łącznikowi w batalionie AK „Łukasiński”.
Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe członkom zespołu konserwatorskiego, który przeprowadził renowację Ołtarza Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, znajdującego się w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Podczas spotkania podsumowującego Dożynki Prezydenckie 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Dożynek.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe sportowcom niesłyszącym oraz ich trenerom, a także działaczom Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Teresę Ujazdowską-Groszang działaczkę na rzecz środowisk kombatanckich, opozycyjnych i polonijnych na terenie Wielkiej Brytanii.