Menu rozwijane

05 kwietnia 2019
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia.
o420622983.jpg
o1383252260.jpg
o646070116.jpg
o1878413460.jpg
o383316913.jpg
o1925422112.jpg
o2001708129.jpg
o1100868171.jpg
o1261125929.jpg
o1031948235.jpg
o810009648.jpg
o262149478.jpg
o1166935555.jpg
o1412539728.jpg
o838482918.jpg
o1292736220.jpg
o2037475657.jpg
o1941270179.jpg
o2006875809.jpg
o2055167117.jpg
o2027758688.jpg
o579701488.jpg

Państwa trud to nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej – mówił Prezydent Andrzej Duda, dziękując za codzienną pomoc pracowników Wojskowej Służby Medycznej dla wojska, ale także dla zwykłych obywateli.

Może Cię zainteresować Wystąpienie po wręczeniu odznaczeń pracownikom Wojskowej Służbie Zdrowia – Bardzo tę służbę doceniamy i jesteśmy Państwu za nią ogromnie wdzięczni – podkreślał Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia. W uroczystości uczestniczyła także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a także Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wraz z ministrami.

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Jak zauważył Prezydent, Wojskowa Służba Zdrowia ma w Polsce bardzo długą tradycję. W 1775 roku Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu stanowiska „generał-sztabs-medyka”, stawiając go na czele wojskowej służby zdrowia. Król Stanisław August Poniatowski w 1790 roku podporządkował mu „generał-sztabs-chirurga”.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, dzięki osobistemu wsparciu marszałka Józefa Piłsudskiego, bardzo szybko nastąpiło odbudowanie służby medycznej w wojsku. Już w grudniu powołano Wojskową Radę Sanitarną (później przekształconą w Wojskowy Instytut Sanitarny), odpowiedzialną między innymi za kształcenie i doskonalenie kadr medycznych.

– Nikt z ówczesnych rządzących nie miał chyba wątpliwości, jak bardzo ta służba jest potrzebna – pewnie dlatego, że sami najczęściej służyli w wojsku, walczyli w wojnach i wiedzieli doskonale, co to znaczy dla żołnierza szybka pomoc medyczna – mówił Prezydent.

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Obecnie do Wojskowej Służby Zdrowia należy około 120 jednostek (instytutów badawczych, szpitali, przychodni lekarskich i innych), w których służy ponad 6 tysięcy żołnierzy oraz 13 tysięcy pracowników w korpusie osobowym medycznym.

– To wielki potencjał. To wielu ludzi, którzy zostali przez wojskowych lekarzy i pielęgniarki uratowani; to tysiące czy nawet setki tysięcy ludzi, których zdrowie zostało poratowane, to codzienna praca i służba dla pacjentów – wymieniał Prezydent i gratulował wyróżnionym pracownikom.

Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Marek Harat
płk Mirosław Siemiątkowski

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

kmdr Krzysztof Drąg
płk Wojciech Tański

Prezydent wręczył także 17 Medali za Długoletnią Służbę nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu nr 3

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu nr 4

„To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Święto Wojskowej Służby Zdrowia obchodzone jest 4 kwietnia. Obecnie ośrodkiem wiodącym w zakresie wojskowej służby zdrowia jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej, który realizuje główne zadania medyczno-sanitarne w Siłach Zbrojnych RP. Są to m.in.: utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego żołnierzy, zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk, prowadzenie szkoleń i prac naukowo-badawczych.(AW)