przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu

  |   Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Odznaczenia dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu

24 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

 

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:

  • za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiej medycyny:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Marian REINFUSS

2. Michał TROSZYŃSKI

 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jerzy JAKUBOWICZ

4. Krzysztof URBAŃSKI

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Aleksander MAZUREK

6. Jerzy MITUŚ

7. Krystian OLESZCZYK

8. Małgorzata POPŁAWSKA

9. Janusz RYŚ

10. Andrzej STELMACH

11. Wojciech SŁUŻEWSKI

12. Stefan TYSKI

13. Tomasz WALASEK

  • za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Olgierd HRYNIEWICZ

15. Andrzej JAKUBIAK

16. Maciej KRAWCZAK

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Bolesław ANDRZEJEWSKI

18. Anna GOŹDZICKA-JÓZEFIAK

19. Marek HOŁYŃSKI

20. Krystyna JĘDRALSKA

21. Janusz KACPRZYK

22. Bogdan KOSMOWSKI

23. Roman MURAWSKI

24. Janusz NOWAK

25. Stanisław PIETRUSZEWSKI

26. Zbigniew ŚLIPEK

27. Juliusz TYM

28. Zenon WOŹNICA

29. Andrzej WRÓBLEWSKI

30. Sławomir ZADROŻNY

  • za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Zbigniew JANETA

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Krzysztof KLARECKI

33. Jan OGRODNICZAK

34. Janusz SIBIŃSKI

  • za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Ojciec Bolesław RAKOCZY

  • za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i twórczej:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Jan WOJTYŁA.

 

Sekretarz Stanu Andrzej Dera wygłosił podczas uroczystości wystąpienie:

 

Szanowni Panowie Ministrowie!

Magnificencje, Panie i Panowie Rektorzy!

a przede wszystkim – Wielce Szanowni Odznaczeni!

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz moim własnym mam dzisiaj zaszczyt powitać Państwa w progach Pałacu Prezydenckiego. Witam Państwa na uroczystości pod wieloma względami wyjątkowej.

 

Niecodziennie bowiem zdarza się akt wręczenia tak wysokiego odznaczenia państwowego – drugiego w hierarchii polskich odznaczeń cywilnych – jakim jest Order Odrodzenia Polski. Nieczęsto zdarza się, że w jednej sali gromadzi się tak wiele osób o tak wielu zasługach, z tak znaczącym dorobkiem, z realnymi zasługami dla społeczeństwa, osób cieszących się olbrzymim szacunkiem na płaszczyźnie zawodowej oraz osobistej. I nieczęsto bywa tak, że czyjeś sukcesy napełniają nas satysfakcją i radością niemal w tym samym stopniu, co własne.

 

A tak właśnie jest w przypadku zgromadzonych tu Pań i Panów. Bo przecież Państwa osiągnięcia naukowe, dokonania w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zasługi w działalności społecznej są powodem do dumy dla każdego, komu leży na sercu pomyślność i dobra sława Rzeczypospolitej. Realizując powołanie uczonego, lekarza, społecznika lub duchownego staliście się Państwo ludźmi służby – autorytetami, wzorami, wychowawcami Państwa następców. Przez długie lata poszukiwali Państwo oraz uczyli innych poszukiwać prawdy, dobra i piękna. Walczyli Państwo ze śmiercią, kalectwem i cierpieniem – niektórzy z Państwa jako lekarze, inni jako honorowi krwiodawcy. Są wśród Państwa także kapłani – ofiarnie pełniący swoją posługę duszpasterską, podtrzymujący ciągłość polskich tradycji patriotycznych i duchowych.

 

Na każdym z tych pól odpowiadali Państwo na ważne, realne potrzeby konkretnych ludzi. A przez to pomnażali Państwo również dobro wspólne. Przyczyniali się Państwo do wszechstronnego rozwoju cywilizacyjnego naszego narodu i naszej Ojczyzny. Dlatego wręczone Państwu dzisiaj Ordery Odrodzenia Polski będą wyrazem najwyższego uznania i szacunku ze strony całej naszej wspólnoty obywatelskiej, całej naszej Rzeczypospolitej. Będzie to akt wdzięczności za to, że – choć nie z bronią w ręku, nie na placu boju – realizowali Państwo w praktyce wskazanie naszego wybitnego rodaka: Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.

 

Myśl tę sformułował ksiądz kanonik Mikołaj Kopernik – jeden z największych umysłów wszechczasów, astronom, matematyk, ekonomista, prawnik, tłumacz i lekarz. A więc ktoś, kto – rzecz znamienna – mógłby patronować tej uroczystości. Przedstawiciel tych dziedzin wiedzy, które są tu dzisiaj szczególnie licznie reprezentowane przez Panie i Panów Odznaczonych. Podobnie jak jego odkrycia, przemyślenia i służba drugiemu człowiekowi rozsławiły Polskę w świecie, tak również Państwa dokonania są dzisiaj powodem do chluby dla wszystkich Polaków.

 

Przykładem tego są sukcesy obecnych tu wśród nas znakomitych przedstawicieli nauk medycznych.

 

W sposób szczególny pragnę powitać wśród nas Pana Profesora Michała Troszyńskiego oraz Pana Profesora Mariana Reinfussa. Z okazji wręczenia Panom Orderu Odrodzenia Polski II klasy proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia satysfakcji z Panów nieocenionego wkładu w rozwój polskiej medycyny.

 

Bez wzmianki o Panu Profesorze Michale Troszyńskim oraz o jego osiągnięciach nie sposób opowiedzieć historii powojennej medycyny polskiej, a w szczególności historii współczesnej polskiej ginekologii i położnictwa. Sześćdziesiąt pięć spośród 95 lat swojego życia poświęcił Pan Profesor na pełną osobistego oddania i bardzo owocną służbę kobietom ciężarnym i położnicom – a także ich dzieciom. Jako uczeń i kontynuator dzieła wielkiego człowieka, lekarza i uczonego, profesora Ireneusza Roszkowskiego, sam doczekał się wielu wybitnych wychowanków oraz miana jednego najznakomitszych specjalistów w swojej dziedzinie. Był wieloletnim konsultantem krajowym w zakresie położnictwa i ginekologii oraz współtwórcą szczególnej renomy, jaką cieszy się dzisiaj stołeczny Instytut Matki i Dziecka. Jego zaangażowanie, talenty organizacyjne, wszechstronne zainteresowania naukowe, olbrzyma wiedza teoretyczna oraz zbierane przez dekady doświadczenie praktyczne to czynniki, które trudno przecenić, gdy mówimy o unikalnym w skali europejskiej i światowej rozwoju polskiej perinatologii. Niezwykła pracowitość, bardzo ludzkie i serdeczne podejście do pacjentek, odwaga i niezależność myślenia, patriotyzm oraz ujmująca skromność dopełniają obrazu uczonego, lekarza, humanisty i Polaka, który zapisał szczególnie piękne karty w najnowszych dziejach ochrony zdrowia oraz nauk medycznych w naszym kraju.

 

Pan Profesor Marian Reinfuss należy do grona najwybitniejszych polskich i europejskich onkologów oraz ekspertów z zakresu radioterapii onkologicznej. Przez lata był Konsultantem Krajowym w tej dziedzinie. Przez 30 lat kierował Zakładem Radioterapii Centrum Onkologii w Krakowie, a przez pewien czas z powodzeniem pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie. Wciąż z determinacją działa na rzecz upowszechnienia w Polsce najnowocześniejszej metody napromieniowywania nowotworów – czyli radioterapii protonowej. Ocalił życie i przywrócił zdrowie wielu pacjentom. Autorytet, jakim cieszy się w swoim środowisku, ilustruje ewenement: Pan Profesor jest honorowym członkiem aż trzech towarzystw lekarskich.

 

Szanowni Panowie Profesorowie – raz jeszcze gratuluję!

 

Pragnę też złożyć gratulacje i wyrazy uszanowania innym obecnym tu specjalistom z zakresu onkologii, ginekologii oraz łączącej obie te dziedziny ginekologii onkologicznej. Serdecznie witam i pozdrawiam znakomitych praktyków oraz znanych w kraju i na świecie teoretyków reprezentujących inne specjalności. Są wśród nas eksperci z zakresu medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i rehabilitacji medycznej. Goszczą tu dzisiaj wybitne autorytety w dziedzinie mikrobiologii medycznej, farmacji i kosmetologii, a także dermatologii i pediatrii.

 

Wyliczenie choćby tylko najważniejszych osiągnięć każdego z Państwa zajęłoby długie godziny. A przecież, obok pracy naukowej i dydaktycznej, obok praktyki klinicznej poświęcają Państwo swój cenny czas na inicjatywy służące profilaktyce chorób (w tym chorób nowotworowych) oraz na popularyzowanie wiedzy prozdrowotnej i zdrowego trybu życia – zgodnie z literą i duchem przyrzeczenia lekarskiego oraz znaną zasadą lepiej zapobiegać, niż leczyć.

 

Gorące podziękowania i gratulacje składam także wybitnie zasłużonym honorowym dawcom krwi. Pan Prezydent pragnie dziś uhonorować nie tylko Państwa ofiarność, nie tylko Państwa wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. Na słowa najwyższego uznania zasługuje również Państwa entuzjazm i talent społecznikowski, dzięki którym szeregi polskich honorowych dawców krwi powiększyły się wiele nowych osób, w tym osób bardzo młodych. W Państwa przypadku słowa o nieszczędzeniu własnej krwi w służbie rodakom nie są li tylko górnolotną metaforą, ale dosłownym opisem tego, co Państwo czynią dla innych. Raz jeszcze serdecznie gratuluję!

 

Szanowni Państwo!
 

Z radością witam wśród nas przedstawicieli innych nauk i specjalności – uznanych badaczy, a przy tym wspaniałych dydaktyków, wychowawców kolejnych pokoleń polskich uczonych.

 

Reprezentują Państwo takie dziedziny i specjalności naukowe, jak informatyka, automatyka i robotyka, radiolokacja i optoelektronika. Część z Państwa zyskała miano autorytetu na polu matematyki, logiki, filozofii, językoznawstwa i historii. Są wśród Państwa eksperci z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, teorii zarządzania i informatyki stosowanej.  Znamienitych reprezentantów mają tu dzisiaj chemia, fizyka oraz biologia
w służbie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także inżynieria środowiska i geodezja.

 

Zapoznawszy się z jednie skrótowym – z konieczności – omówieniem Państwa dokonań stwierdzam, iż jest to lektura tyleż fascynująca, co pobudzająca do refleksji.


A konkretnie do refleksji nad tym, jak wiele pozostało jeszcze w Polsce do zrobienia jeśli chodzi o popularyzację wiedzy o osiągnięciach polskich uczonych – o sukcesach stanowiących istotny wkład w dorobek nauki w skali świata.

 

Z podziwem czytałem statystyki Państwa publikacji – także w periodykach z „listy filadelfijskiej” – oraz cytowań z Państwa dzieł. Dziękuję, w imieniu Pana Prezydenta, za trud pracy nad sygnowanymi przez Państwa znakomitymi podręcznikami i skryptami dla studentów. Państwa ustalenia, hipotezy i koncepcje znacząco poszerzyły lub zrewidowały dotychczasowy stan wiedzy w poszczególnych dziedzinach nauki. Zawdzięczamy Państwu wiele nowych wynalazków i patentów oraz rozwój ogólnoświatowej współpracy naukowej z udziałem Polaków,  także w ramach międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

Szczególnie imponujące jest to, iż – poza pracą naukową w kraju oraz w prestiżowych uczelniach i instytutach naukowych za granicą – wielu z Państwa znajduje w sobie zapał do pracy społecznej w środowiskach lokalnych, do krzewienia kultury wysokiej w środowisku akademickim, do prac eksperckich na rzecz instytucji i organów władzy publicznej. I za to serdecznie dzisiaj dziękuję.

 

Wszystkim Państwu najserdeczniej gratuluję otrzymanego dzisiaj wyróżnienia.

 

Serdeczne gratulacje składam również wyjątkowemu duchownemu Ojcu Profesorowi Bolesławowi Rakoczemu.Ojciec Profesor Bolesław Rakoczy jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, doktorem w zakresie historii sztuki, byłym rektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz majorem Wojska Polskiego. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku poświęca się pracy duszpasterskiej w środowiskach kombatanckich. W roku 1975 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński powierzył mu godność Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. Ojciec Profesor jest też Kapelanem Naczelnym Związku Piłsudczyków. Zarówno w czasach, gdy wymagało to wielkiej odwagi, jak i dzisiaj, gdy wymaga to przede wszystkim wielkiej wytrwałości, cierpliwości i taktu, Ojciec Profesor słowem i osobistym przykładem głosi naukę, której streszczeniem jest dewiza Wojska Polskiego w jej dawnym brzmieniu: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ojcze Profesorze – serdecznie dziękuję i gratuluję!

 

Szanowni Państwo!
 

Na podstawie moich relacji z ludźmi nauki wiem, że szczególnie wysoko cenią sobie oni zwięzłość wypowiedzi. Dlatego też, nie przedłużając już tego wstępu, pragnę tylko raz jeszcze wyrazić ogromny szacunek dla Państwa dokonań oraz radość, że w poczet uhonorowanych Orderem Odrodzenia Polski włączone zostaną dzisiaj osoby cieszące się tak wielkim autorytetem, znane i cenione za swoje dokonania zawodowe i społeczne oraz
za postawę osobistą.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.