Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 2 maja 2017

Powołanie gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego

  |   Prezydent Andrzej Duda powołał gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Prezydent Andrzej Duda powołał gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystego powołania gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystego powołania gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Uroczystość powołania gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Uroczystość powołania gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystego powołania gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał gen. dywizji Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.

 

Uroczystość z udziałem członków Kapituły odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Order Krzyża Wojskowego, ustanowiony w 2006 r. jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju. Kanclerz Orderu powoływany jest na pięcioletnią kadencję.

Poleć znajomemu