Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 29 maja 2017

Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

  |   W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu
- Ogromnym zadaniem władzy centralnej jest stworzyć takie warunki, żeby samorządy mogły lepiej funkcjonować i w pełni rozwinąć skrzydła - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z okazji "Dnia Samorządu Terytorialnego".
 

 

 
Zobacz także: "Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca" W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej. - Dziękuję za tę służbę dla swoich, dla tych najbliższych, dla sąsiadów, współmieszkańców, dla swojej gminy, powiatu, województwa, regionu, ale dziękuję także, że poprzez tę służbę czynnie uczestniczycie państwo w budowaniu potencjału dowodzenia Rzeczypospolitej, czyli nas wszystkich - mówił.
 
Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.
 
Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Jak zaznaczył, Polska jest na etapie zmian na wielu płaszczyznach, które mają służyć podniesieniu poziomu, jakości życia, prowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy i służyć wzrostowi wynagrodzeń.
 
- Mają prowadzić do tego, że będziemy się zbliżali pod względem poziomu rozwojowego do państw Europy Zachodniej, ale przede wszystkim mają prowadzić również do wyrównania w miarę możliwości poziomu rozwoju naszego kraju - mówił Andrzej Duda.
 
 
 
Zwracając się do samorządowców podkreślił, że to oni widzą Polskę najbliżej, jej niedostatki, problemy, także te, które wynikają z braku dostatecznego rozumienia Polski lokalnej "często przez władze na poziomie centralnym". - Tak było na przestrzeni tych ostatnich 27 lat. Pewnie, gdyby nie były popełniane też i błędy w relacjach pomiędzy władzą centralną, rządową czy ustawodawczą a samorządem, to być może Polska lokalna byłaby dziś lepiej, równiej rozwinięta niż to ma miejsce - powiedział Duda.
 
Jak dodał, niektórym samorządom władze lokalne stwarzały lepsze warunki, a w innych było gorzej: mniej pracy i mniej inwestycji. Prezydent podkreślił, że ogromnym zadaniem władzy centralnej jest stworzyć takie warunki, żeby samorządy mogły lepiej funkcjonować i w pełni rozwinąć skrzydła.
 
Zobacz także: Prezydent: Powstanie zespół ds. przeglądu prawa samorządowego Ocenił, że bardzo istotną kwestią jest współdziałanie. - Proszę, abyście na wszystkie zmiany, które są realizowane i dotyczą samorządu terytorialnego patrzyli w sposób niezwykle uważny, byście się temu przyglądali i analizowali i czuli ten potencjał i siłę, by wyrazić głos - powiedział Andrzej Duda. Prosił samorządowców o pozytywne, krytyczne, ale życzliwe podejście.
 
- Przyjmijmy z góry założenie, że państwo chcecie działać jak najlepiej dla swoich społeczności lokalnych, a rządzący chcą działać jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, czyli także dla waszych społeczności lokalnych - mówił prezydent.
 
Przypomniał, że w ub. tygodniu spotkał się z największymi organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Podkreślił, że cieszą go dwie konkluzje z tego spotkania: zobowiązanie do przeglądu w Pałacu Prezydenckim prawa samorządu terytorialnego oraz otwartość przedstawicieli samorządów na dyskusję na temat przyszłych rozwiązań ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego.
 
 
Andrzej Duda mówił, że chciałby, aby w naszym kraju także jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu terytorialnego, były realizowane te zmiany, które będziemy mogli nazwać spokojnie zmianami dobrymi, które znajdą także akceptację samorządowców.
 
- Dlatego sprzeciwiłem się planom wprowadzenia ograniczenia kadencji, de facto – wstecz, jeśli chodzi o wybory powszechne wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dlatego, że uważam to za swoistą zmianę warunków w toku, to nie było wcześniej zapowiedziane – powiedział prezydent. Dodał, że byłaby to zmiana, która zaskoczyłaby także wyborców.
 
Zaznaczył, że drugą kwestią, co do której można prowadzić dyskusję, jest czy powinno być w ogóle ograniczenie możliwości sprawowania mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji na przyszłość.
 
- I to jest temat do dyskusji. Ja osobiście uważam, że można to rozważyć i jest to rozwiązanie, które jest porównywalne z kadencyjnością prezydenta – dodał. - Może być wprowadzona dwukadencyjność, ale dopiero po odbyciu dwóch kadencji przez tych, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach samorządowych. Natomiast dotychczasowe warunki w tym zakresie w tych wyborach, które nadchodzą, w tym zakresie w 2018 r. powinny być zachowane - podkreślił Andrzej Duda.
 
W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego,
za działalność społeczną i publiczną, za osiągnięcia w pracy samorządowej

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 

Kazimierz KACZMAREK

Bogusław KARAKULA

Ryszard MACURA
Ryszard NOWAK
Jerzy RĘBEK
Józef SROKA
Beata TARCZYŃSKA
Ludwik WĘGRZYN
Marcin WITKO
 
 

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi
 
Marek JOŃCA
 
 
 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 

Tomasz ANDRUKIEWICZ

Józef  BAŁOS

Łukasz BOROWIAK

Tomasz BUJOK
Leszek DORULA

Grzegorz FORKASIEWICZ

Andrzej GŁAZ
Tomasz GROMALA
Jarosław KRAUZE
Krzysztof KRYSZCZUK

Lucjusz NADBEREŻNY

Grzegorz NIESTRÓJ

Andrzej PŁONKA
Andrzej SALWA

Wojciech WALULIK

Józef WULW

Bogdan ZIELIŃSKI

 

 

 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 
Marek ALBRECHT
Piotr BAŃKA
Maciej BERLICKI
Ryszard BOROWSKI

Jerzy CZERWIŃSKI

Radosław DOBROWOLSKI

Andrzej DUDA

Ireneusz GLIŚCIŃSKI

Maksym GOŁOŚ
Leszek KOPEĆ

Marcin KOZDRACH

Rafał ŁYSIAK
Józef RÓG
Marek SITARZ

Przemysław STANISZEWSKI

 

 

 

Poleć znajomemu