Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 sierpnia 2018

Odznaczenia dla zasłużonych dla Polskich Sił Zbrojnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

generał dywizji Richard J. HAYES

Dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois, wspierającej rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

generał brygady Ryszard PIETRAS

 

 

za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

 

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI   

Z MIECZAMI

 

podpułkownik Adrian WOJTCZAK

 

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym,

a wykraczający poza zwykły obowiązek

 

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

pułkownik Witold ŁUKASZEWSKI

pułkownik Waldemar MASZTALERZ

pułkownik Andrzej ŻMUDA

 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej

 

MEDALEM SREBRNYM

ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

starszy chorąży sztabowy Ireneusz CUDO

chorąży Mariusz JARCZYŃSKI

starszy chorąży sztabowy Andrzej POLINKIEWICZ

generał dywizji Marek SOKOŁOWSKI

chorąży Krzysztof WITEK.

 

Poleć znajomemu