Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 października 2018

Uhonorowanie Jarosława Wilnera za zasługi na rzecz przemian demokratycznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pośmiertnie KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI Jarosławowi Wilnerowi – przewodniczącemu Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, byłemu działaczowi opozycji antykomunistycznej, za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i związkowej.

 

W imieniu Prezydenta RP order Rodzinie Zmarłego przekazał Sekretarz Stanu minister Andrzej Dera podczas uroczystości pogrzebowych w Kaliszu.

Poleć znajomemu