Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 października 2018

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała minister Halina Szymańska, Szef KPRP Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała minister Halina Szymańska, Szef KPRP Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu

Podzczas dzisiejszej uroczytsości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

 

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała minister Halina Szymańska,  Szef KPRP. 

 

Odznaczeni zostali:

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

 

Roman KUCZYŃSKI

 

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej
i publicznej, za działalność społeczną i charytatywną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Andrzej AUMILLER

Feliks FORYT

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Kazimierz KURAL

Krystyna ŚLIWIŃSKA

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i naukowej na rzecz rozwoju nauk teologicznych

 

Ksiądz Arcybiskup Andrzej DZIĘGA

 

za wybitne zasługi w krzewieniu wartości duchowych i narodowych, za ochronę polskiego

dziedzictwa kulturowego

 

Ksiądz Jan BYRSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny oraz na rzecz ochrony zdrowia  
za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Zbigniew ŚLEDZIŃSKI

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Romuald BOHATYREWICZ

Mirosław WIELGOŚ

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za wkład
w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz promowanie polskiej myśli naukowej na świecie

 

Wojciech KUCEWICZ

Wojciech MITKOWSKI

Waldemar REZMER

Romuald RZĄDKOWSKI

Wiesław STRĘK

Romana ŚLIWA

 

 

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce oraz w działalności
na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie inżynieryjnej ochrony środowiska

 

Maciej CHRZANOWSKI

 

za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej

 

Roman CHWASTYK

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji Ormian w społeczeństwie polskim
za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

 

Adam DOMANASIEWICZ

 

za wybitne zasługi w promowaniu nowoczesnych rozwiązań w energetyce i ciepłownictwie, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy sektora energetycznego

 

Jacek JANAS

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce

 

Gabriela LISIUS

 

za wybitne zasługi w działalności zawodowej i społecznej na rzecz polskich dzieci

 

Zdzisława NEWELSKA

 

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz w działalności na rzecz wspierania
i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

 

Zofia ROSŁANIEC

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie  kultury kresowej

 

Marian STEFANIAK

 

za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej  i rozwoju regionalnego, za osiągnięcia
w działalności zawodowej, społecznej i publicznej

 

Stefan GANCAREK

Brunon SYDOR

 

pośmiertnie

Genowefa ABŁAŻEJ

 

za wybitne zasługi na rzecz wynalazczości oraz dla rozwoju gospodarki narodowej

 

Grzegorz WCISŁO

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej za wkład w budowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej

 

Andrzej WODZYŃSKI

 

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz budowy i rozwoju śląskiego samorządu notarialnego

 

Jacek WOJDYŁO

 

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych, za działalność społeczną

 

Pani Anna ŻUKOWSKA-MAZIARSKA

 

za wybitne zasługi na rzecz bezpieczeństwa lotniczego

 

pośmiertnie

Jacek ROŻYŃSKI

Poleć znajomemu