Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 17 grudnia 2019

Odznaczenia dla byłych działaczy opozycji demokratycznej

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń dla byłych działaczy opozycji demokratycznej

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski byłym działaczom opozycji demokratycznej. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.
 

Odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Mirosław DAKOWSKI

członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych  w Świerku. Kolporter wydawnictw bezdebitowych. Współtwórca  podziemnej oficyny wydawniczej „Wydawnictwo”.


Grzegorz KAMIŃSKI

członek  NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Doświadczalnym „Dozachem” w Pionkach. Wydawca pisma bezdebitowego „Stop”. Internowany w Łupkowie, Kielcach oraz Rzeszowie.


Kazimierz KRAUZE

współorganizator strajku w zajezdni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie-Czyżynach. Osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

 

Ksiądz Mirosław ŁUBIK

kierował grupą młodzieży, wykonującą napisy nawołujące do bojkotu wyborów do sejmu i rad narodowych. W stanie wojennym   udostępniał plebanię parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie do druku „Wiadomości Podlaskich”. Inwigilowany.

 

Zdzisław RUSEK
członek NSZZ „Solidarność” w bydgoskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. Organizator strajków okupacyjnych i  akcji informacyjnych o środowiskach opozycyjnych z użyciem ulotek i radiowęzła. Internowany w Potulicach.

 

Bazyli TYSZKIEWICZ

działacz struktur NSZZ „Solidarność” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Autor ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, które miały zostać rozpowszechnione w Hucie Pokój i na terenie Rudy Śląskiej.

 

Małgorzata WYRWIŃSKA-CIEŚLAK

zaangażowana we współpracę z organizacjami antykomunistycznymi m.in. „Ruchem”. Represjonowana  przez SB. Usunięta z V roku studiów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W 1970 r. aresztowana i osadzona na Rakowieckiej.


 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Józef BEDNARSKI

działacz struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szczytnikach. Internowany w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie. Odmówił podpisania deklaracji lojalności
 

Krystyna FROELICH-PRZYBYLSKA

rozprowadzała swoim samochodem „Tygodnik Mazowsze” z drukarni do skrzynek kontaktowych w Warszawie. Przechowywała w domu  wydawnictwa niezależne.


Zbigniew JAKOWCZYK

członek NSZZ „Solidarność”. Kolportował nielegalne wydawnictwa ”Gryps”, „Pismo Informacyjne NSZZ Solidarność” na terenie Trójmiasta. Aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.


Krzysztof KRASIŃSKI

uczestnik akcji ulotkowych oraz akcji niszczenia dekoracji z okazji świąt komunistycznych. Od 1980 r. włączony w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, w „Krakbudzie”, którą kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego.


Henryk KRZYŻANOWSKI

członek Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współorganizator strajków w poznańskich zakładach pracy. Internowany w Gębarzewie.

 

Antoni LIS

założyciel NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Współorganizator Marszu Głodujących w 1981 r. Drukarz nielegalnego pisma „Podaj dalej”. Kolporter wydawnictw podziemnych; „Hutnika” i „KOS”, a także znaczków poczty podziemnej.


Andrzej MIERZWA

związany z Duszpasterstwem Akademickim, aktywny uczestnik uroczystości i manifestacji patriotycznych.

 

Adam OLESZEK
współzałożyciel Podziemnej Komisji NSZZ „Solidarność”  w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych w Świdniku. Kolporter biuletynu „Grot”.

 

Paweł RZOSKA

członek podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz NSZZ „Solidarność”. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.  Twórca podziemnego wydawnictwa „Grot”.

 

Wiesław SABATOWSKI

członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie „Transbud” w Sosnowcu. Oskarżony
o rozpowszechnianie ulotek krytykujących ówczesny ustrój w Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec”. Osadzony w areszcie w Katowicach, następnie w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku.

 

Edward STAŃCZAK

internowany w Ośrodku Odosobnienia  w Łupkowie za działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz kolportaż ulotek o wrogiej treści antypaństwowej.

 

Piotr SZEWCZYK

działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”  na terenie woj. zamojskiego. Kolporter „ulotek antywyborczych” i literatury bezdebitowej. Zaangażowany w zbiórkę pieniędzy na realizację tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.


Jan SZWECHOWICZ

założyciel NSZZ „Solidarność” i twórca Komisji Zakładowej Stowarzyszenia PAX w Gdańsku. Dobrowolnie zwolnił się z pracy  sprzeciwiając się tym samym nawiązaniu współpracy towarzyszenia PAX z PZPR oraz jego wejścia w skład PRON-u.


Andrzej WOJCIECHOWSKI

członek struktur NSZZ „Solidarność” Wydziału Sztuk Pięknych UMK  w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym przy kościele  NMP w Toruniu.

 

pośmiertnie


Wiesław PĘCZEK

współorganizował NSZZ „Solidarność" w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" w Warszawie. Współpracował z Unią Demokratów Baza.

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Ryszard BONIŚNIAK

członek „Solidarności” w Bydgoskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „FAMOR”. Uczestnik tzw. „zajść bydgoskich”. Aresztowany, karę odbywał  w Toruniu i Potulicach.

 

Ksiądz Arkadiusz KALINOWSKI

współzałożyciel nielegalnej organizacji „Ruch Niezależnych Demokratów”, w ramach której po wprowadzeniu stanu wojennego  produkował i rozpowszechniał ulotki o treści antypaństwowej” w Lęborku.


Leszek KARWECKI

członek Komisji Zakładowej „Solidarność” WSS Społem w Bydgoszczy. Uczestnik wydarzeń Bydgoskiego Marca. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Potulicach.


Jan MONARCHA

członek „Solidarności” w zakładach ELTRA w Bydgoszczy. Kolporter prasy podziemnej
i znaczków Solidarności. Aresztowany i skazany na 10 miesięcy więzienia.


Sergiusz NICZYPORUK

przewodniczący Koła Solidarności Rolników  Indywidualnych w Dubiczach Cerkiewnych.


Zbigniew ORZECHOWSKI

przewodniczący Koła „Solidarności Wiejskiej” w Gniewie, współorganizował „Solidarności” Rolników Indywidualnych.


Kazimierz RESIAK

współzałożyciel związku zawodowego „Solidarność” w TVP Gdańsk. Filmował „strajki sierpniowe” w 1980 roku.


Jerzy VRBA

członek Zarządu Nowej Rady Zakładowej Lokomotywowni PKP Lublin,  Aktywny uczestnik „Lipca 80”.


Barbara WOJCIECHOWSKA

współzałożycielka struktur „Solidarność” w zakładach Rowerowych „Romet” w Bydgoszczy. Tworzyła siatkę kolportażu pism m.in.: „W drodze”, „Protest”, „Serwis Informacyjny”.

 

 

Poleć znajomemu