Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 grudnia 2019

Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu

  |   Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu Ordery Odrodzenia Polski dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu

W dniu 19 grudnia br. o godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera wręczył Ordery Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

 

Odznaczeni zostali:

 

KRZYŻEM  KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju obronności i gospodarki narodowej

 

Aleksander  OLEJNIK

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju i unowocześniania statystyki publicznej w Polsce, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

 

Józef  OLEŃSKI

 

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność społeczną

 

ksiądz  Andrzej  LESIŃSKI

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

 

ksiądz  Roman  RYCZKOWSKI

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM  ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, kultury i tradycji narodowych, za działalność społeczną i charytatywną

 

Beata  LESZCZYŃSKA

Lech  LESZCZYŃSKI

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej
 

Joachim  BARGIEL

Paweł  STAŃCZYK

 

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

 

Marian DYMALSKI
Bartłomiej  KORPAK
Kamil  SOBOL

 

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu tradycji polskiego łowiectwa, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

 

Ksiądz Wojciech  FRĄTCZAK

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia publicznego

 

Bożena  KANIAK

 

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz kształtowania polsko-niemieckiego dialogu

 

Krzysztof  MISZCZAK

 

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

 

Jan  PYŚ 

 

za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej

 

Małgorzata  SUŚWIŁŁO      
 

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyfryzacji

 

Krzysztof  SZUBERT

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

 

Zbigniew FRONCZEK
Stanisław KOCZWARA
Adam  PANEK
Urszula  RADEK

 

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i naukowej na rzecz rozwoju nauk teologicznych, za popularyzowanie historii i kultury ziemi kłodzkiej

 

Ksiądz Tadeusz FITYCH

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój ruchu harcerskiego oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

 

Sławomir  SZCZOT

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

 

Zdzisław  BUDZYŃSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie demografii i statystyki

 

Jan  PARADYSZ

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich

 

Maria  FAJGER

 

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

 

Maciej  STROIŃSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju drogownictwa

 

Zbigniew  TABOR

 

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu energetycznego, za popularyzowanie polskiej myśli technicznej w świecie

 

Piotr  WOJTAS

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

 

Jan  LIPNIAK

 

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz rozwoju leśnictwa

 

Wojciech  KWIATKOWSKI

 

za wybitne zasługi w kultywowaniu i propagowaniu tradycji patriotycznych

 

Stanisław  ŚLIWA

 

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

 

Michał  POLAK

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za działalność społeczną i charytatywną

 

Stanisław  JAROSZ

 

za wybitne zasługi dla wzmacniania i unowocześniania systemu ochrony własności przemysłowej

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

 

Sławomir WACHOWICZ

 

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy medycznej osobom potrzebującym, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej, za działalność misyjną i charytatywną

 

KRZYŻEM OFICERSKIM  ORDERU  ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

pośmiertnie
 

ksiądz Wacław SZUNIEWICZ

Poleć znajomemu