Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 czerwca 2021

Prezydent: Polska dziękuje za niezwykłą służbę

Ogrody Pałacu, szeroki widok, osoby odznaczone stoją   |   Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2.

 

– Jestem wzruszony, że spotkał mnie ten zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mogłem Państwu podziękować, wręczając te odznaczenia. Polska dziękuje Państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej, dla pacjentów, dla ludzi po prostu w tym niezwykle trudnym czasie – powiedział Prezydent podczas uroczystości. 

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

 

– Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny Polska może, w imieniu wszystkich jej obywateli, podziękować za to, jacy Państwo jesteście i jak traktujecie przyjęte na siebie zobowiązania, do tego by służyć drugiemu człowiekowi, by służyć nauce i ją realizować – zaznaczył.  

 

 

Uhonorowani zostali:

 

za wybitne zasługi w działalności
organizacyjno-badawczej
na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

 

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

 

Marek FIGLEROWICZ

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz

zwalczania zagrożeń biologicznych
oraz w działalności naukowo-badawczej

 

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

 

Marcin CHMIELEWSKI

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Marcin DRĄG

Politechnika Wrocławska

 

Maciej FIGIEL

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Luiza HANDSCHUH

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Iwona MOZER-LISEWSKA

Oddział Zakaźny Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z  Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 

Katarzyna ROLLE

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

 

za zasługi w działalności na rzecz

zwalczania zagrożeń biologicznych
oraz w działalności naukowo-badawczej

 

 

ZŁOTYM

KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Anetta BARTCZAK
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

 

Stefan BEDNARZ
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Katarzyna BLAT
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Monika BOCIĄGA-JASIK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Artur BODYS
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Sławomir BUCZEK
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

 

Joanna CHILIŃSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Andrzej CIEŚLA
Szpital św. Michała Archanioła - Centrum Medyczne w Łańcucie

 

Małgorzata CZAJKOWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Zenon CZAJKOWSKI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Ewa CZERSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Miłosz DOBROGOWSKI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Irena DWORAKOWSKA
Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Elżbieta DYRDA
Centrum Medyczne w Łańcucie

 

Magdalena FIGLEROWICZ
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Jarosław FURTAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Aleksander GARLICKI
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Tomasz GASZYŃSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Małgorzata GAWEŁ
Centrum Medyczne w Łańcucie

 

Małgorzata GĘBICKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Jacek GNIOT
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Barbara HASIEC
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Leszek JAHOŁKOWSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Zbigniew JAROSIK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Andrzej JONAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Joanna JURSA-KULESZA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Hanna KAMOLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Hanna KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Aneta KARWOWSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Jolanta KĘDZIERSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Anna KOŁUPKO
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Teresa KOPERNIAK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Alicja KOWALSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Małgorzata KOWANEK
Centrum Medyczne w Łańcucie

 

Agnieszka KRÓLIKOWSKA
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

 

Marcin KRZANOWSKI
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Beata KRZYSZTOSZEK
Radomski Szpital Specjalistyczny im. doktora Tytusa Chałubińskiego

 

Janusz KUŹNIAR
Centrum Medyczne w Łańcucie

 

Bożenna LEŚNIAK
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Marzena LEWANDOWSKA
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

 

Halina ŁUPIŃSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Andrzej MAKARA
Centrum Medyczne - Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie

 

Anna MARKOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Krystyna MATUSOW
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Anna MATYS
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Barbara MAZIARZ
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Tomasz MYSZALA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Jolanta NIŚCIGORSKA-OLSEN
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Magdalena NOWAKOWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Mirosława OLEJNICZAK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Miłosz PARCZEWSKI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Marek PAŹDZIOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Anna PIEKARSKA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

 

Tomasz PIEKOŚ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Agata PORĘBSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Maria PYRDZIAK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Lucyna RACZKIEWICZ-DUSZYK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Paweł RADOM
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Monika RUCKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Edyta RYBAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 

Piotr RYBAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Beata SACHARCZUK-ZAJĄC
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Wioletta SŁOWIŃSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Maria SMALEC
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Jacek SMYKAŁ
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

 

Sylwia SOŁOWIEJ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Magdalena STRACH
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Agnieszka SZAROWSKA
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

 

Dariusz TIMLER
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

 

Krzysztof TOMASIEWICZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 

Małgorzata USIELSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Magdalena WITAK-JĘDRA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Rafał WLAZEŁ
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Ryszard WLAZŁOWSKI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

Stanisław WOJTAN
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Alina ZABDYR
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Małgorzata ZAJĄC-MARCZEWSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

 

Joanna ZAJKOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Izabela ZIÓŁEK
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży


SREBRNYM
KRZYŻEM ZASŁUGI


Agnieszka BELTER
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Adam CIESIOŁKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Joanna DELIMATA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Monika DUSZA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Grzegorz FIGURA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Paweł GŁODOWICZ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Adriana GRABOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Małgorzata GRABOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Paweł JOACHIMIAK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Paulina KASPERKIEWICZ-WASILEWSKA
Politechnika Wrocławska

 

Elżbieta KORAB
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Natalia KORALEWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Robert KUBISZTAL
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Konrad KUCZYŃSKI
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Lucyna KWAŚNIEWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Julia LATOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Elżbieta LENARTOWICZ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Julia MISIOREK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Mateusz NOWACZYK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Rafał NOWAK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Cezary ODRZYGÓŹDŹ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Marcin OSUCH
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Piotr OWŁASIUK
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Aleksandra PAWELA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Leszek POPPE
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Marcin PORĘBA
Politechnika Wrocławska

 

Grzegorz ROZMUS
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Agnieszka RUSZKOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Wioletta RUT
Politechnika Wrocławska

 

Ireneusz STOLAREK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Magdalena SURDYKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Barbara SZUTKOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Barbara ŚLIWA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Anita ŚWIĘTOCHOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Tomasz WOLAK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Żaneta ZARĘBSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

Paweł ZMORA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu


BRĄZOWYM
KRZYŻEM ZASŁUGI


Pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu:

 

Natalia BARTYŚ

 

Lucyna BUDŹKO

 

Kinga CIECHANOWSKA

 

Magdalena DĄBROWSKA

 

Karolina HOFFA-SOBIECH

 

Ewelina JESION

 

Żaneta KALINOWSKA-POŚKA

 

Martyna KORDYŚ

 

Klementyna MARCINIAK

 

Anna MLECZKO

 

Paweł PAWELCZAK

 

Paula SOBIESZCZAŃSKA

 

Agnieszka SZCZEPAŃSKA

 

Paweł ŚLEDZIŃSKI

 

Karolina ŚWITOŃSKA-KURKOWSKA

 

Anna WASILEWSKA

 

W uroczystości wzięli udział Sekretarza Stanu w KPRP Andrzej Dera, członkowie NRR, Rady ds. Ochrony Zdrowia, a także Minister Zdrowia Adam Niedzielski. 

Poleć znajomemu