Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 lipca 2016

Stefan Mustafa Abramowicz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

  |   Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Mieszko Pawlak) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze) Stefan Mustafa Abramowicz uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze)

Sekretarz Stanu Minister Krzysztof Szczerski w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył dziś Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Stefanowi Mustafie Abramowiczowi, najstarszemu żyjącemu polskiemu ułanowi.

 

Ceremonia odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze. Minister Krzysztof Szczerski wręczył panu Abramowiczowi także awans oficerski - Szef Rasortu Obrony Narodowej Antoni Macierewicz awansował Stefana Mustafę Abramowicza na stopień porucznika.   

 

Stefan Mustafa Abramowicz  urodził się 20 stycznia 1915 roku w Klecku (woj. Nowogródek) w rodzinie polskich Tatarów. 15 września 1937 r. został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej i skierowany do 1. (tatarskiego) szwadronu 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce. Po wybuchu II wojny światowej, jako ułan, w składzie macierzystej jednostki brał udział w walkach z Niemcami na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

 

27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Przekazany funkcjonariuszom NKWD jako jeniec, został przewieziony na Białoruś do Mińska, a następnie do obozu jenieckiego dla szeregowców w Kozielsku. Po dwumiesięcznym śledztwie został w listopadzie 1939 roku skierowany do prac przy naprawie dróg i remoncie lotnisk w rejonie Lwowa i Przemyśla. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej ewakuowany w lipcu 1941 roku, w kolumnie marszowej, do obozu jenieckiego w Starobielsku. Następnie na mocy układu Sikorski - Majski został zwolniony z obozu i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych formowanych w ZSRR. W kwietniu 1942 r. wraz z armią, dostał się poprzez port w Krasnowodzku do Iranu. Przez Irak i Palestynę dotarł do Egiptu.

 

Po przeszkoleniu służył jako czołgista w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 2. Warszawskiej Brygady Pancernej. Od kwietnia 1944r.  uczestniczył w walkach II Korpusu Polskiego we Włoszech. Walczył m.in. o Monte Cassino. Zdemobilizowany został w styczniu 1947 roku w stopniu starszego ułana. Ze względu na zajęcie Wileńszczyzny przez sowietów pozostał na emigracji, w Wielkiej Brytanii. W 1971 r. odwiedził pierwszy raz po wojnie swoje rodzinne strony. W 1984 r. władze polskie na uchodźstwie nadały Mu stopień plutonowego w porpusie podoficerów kawalerii. W 2000 r. uhonorowany został jako kombatant pierwszym stopniem oficerskim. 

 

Poleć znajomemu