Menu rozwijane

26 stycznia 2019
Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie
 
KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej opery, za działalność charytatywną i społeczną,
za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
Ryszardowi Józefowi Perytowi
zmarłemu 23 stycznia br. reżyserowi operowemu, aktorowi,
Dyrektorowi Polskiej Opery Królewskiej.

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order przekazał na ręce najbliższej rodziny  Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 26 stycznia 2019 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Doradca Prezydenta RP odczytał również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości pogrzebowych Ryszarda Peryta.