Menu rozwijane

07 października 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego

KRZYŻ KOMANDORSKI

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Katarzynie (Catherine) RACZYŃSKIEJ

córce byłego Prezydenta RP śp. Edwarda Raczyńskiego,

zaangażowanej w działalność Fundacji im. Raczyńskich

i Muzeum Pałacu w Rogalinie przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pałacu w Rogalinie.