Menu rozwijane

16 kwietnia 2020

Prezydent RP Andrzej Duda nadał

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy,

za pracę duszpasterską i działalność społeczną

 

KRZYŻ KOMANDORSKI

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

pośmiertnie

 

ks. Stanisławowi Jurczukowi

 

duszpasterzowi osób niepełnosprawnych, założycielowi i prezesowi Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, inicjatorowi pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, 

członkowi Narodowej Rady Rozwoju.