Menu rozwijane

17 września 2020

Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i promowaniu tańca oraz polskiego folkloru

KRZYŻ KOMANDORSKI
Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Witoldowi Zapale

choreografowi, tancerzowi, wieloletniemu kierownikowi baletu zespołu „Mazowsze”.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej order przekazał na ręce rodziny Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesor Andrzej Waśko podczas uroczystości pogrzebowych w Otrębusach.