28 października 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej Państwa, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej

KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Januszowi Kamockiemu

weteranowi walk o niepodległość
żołnierzowi Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej
i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
członkowi Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości

Order przekazał na ręce najbliższej rodziny płk Mariusz Fryc  zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnym Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się Kościele św. Józefa w Sandomierzu.