05 września 2021

Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

odznaczeni zostali

Marta Justyna Foltzer 

o. Andrzej Józef Kłoczowski 

Bożena Józefa Kubit 

Romana Paulina Maciuk-Agnel 

Barbara Major 

Beata Stanisława Ostachowicz 

Małgorzata Joanna Plewicka-Ślusarczyk 

Krzysztof Jan Skwarnicki 

Anna Marta Tarnawska 

śp. Grażyna Barbara Trzeciak 
(odznaczenie odebrała rodzina)

Anna Eugenia Ziobrzyńska 

Podczas uroczystości w Krakowie odznaczenia wręczył Minister Wojciech Kolarski.

Kraków | Uroczystość wręczenia odznaczeń członkom dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, fot. IPN

Kraków | Uroczystość wręczenia odznaczeń członkom dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, fot. IPN

Kraków | Uroczystość wręczenia odznaczeń członkom dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, fot. IPN

o1592032148.jpg
o1030001805.jpg
o458049.jpg