Menu rozwijane

28 listopada 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał:

za zasługi dla niepodległej

MEDAL STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Zofii Kozioł

Pseudonim „Szarotka”, żołnierzowi ZWZ–AK w oddziale Franciszka Palusa ps. „Bałtycki”,

uczestniczki Akcji „Burza” sanitariuszki w 106. Dywizji Piechoty AK

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order wręczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik podczas uroczystości w Krakowie.

Zofia Kozioł w maju 1940 r. wstąpiła do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, działającego na terenie Kazimierzy Wielkiej. Po zaprzysiężeniu przyjęła pseudonim „Szarotka”. Początkowo pełniła funkcję łączniczki i zajmowała się kolportażem prasy konspiracyjnej oraz meldunków na terenie Placówki ZWZ–AK „Kasztan” w Obwodzie Pińczów. Następnie, po odbyciu przeszkolenia medycznego, pełniła funkcję sanitariuszki w oddziale partyzanckim pod dowództwem chor./ppor. cz. w. Franciszka Palusa ps. „Bałtycki”. 

W czasie Akcji „Burza” na terenie Obwodu uczestniczyła w walkach zbrojnych z Niemcami w rejonie Skalbmierza, jako sanitariuszka w składzie Kompanii „Kasztan” 1. Batalionu 120 pp AK 106. Dywizji Piechoty AK, w którym zajmowała się opatrywaniem rannych żołnierzy Armii Krajowej.