Menu rozwijane

26 maja 2022

Podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadane za zasługi dla Niepodległej zasłużonym działaczom oraz współpracownikom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Odznaczeni zostali:

Andrzej DUDZIK
Adam GAWLIK
Mieczysław GÓJSKI
Ks. Ludwik KOWALSKI
Joanna KRUK
Jerzy ŁABA
Bogdan OLSZEWSKI
Karol PABISIAK
Bożena PIERZGALSKA
Ks. Stanisław PUCHAŁA
Jadwiga SMULKO
Janusz ŚNIADEK
Ks. Ireneusz TATURA

Może Cię zainteresować XXX Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” z udziałem Prezydenta RP