Menu rozwijane

02 czerwca 2021
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (1)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (2)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (3)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (4)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (5)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (6)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (7)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (8)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (9)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (10)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (11)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas (12)
o2104950053.jpg
o1119789131.jpg
o76467196.jpg
o1999399296.jpg
o2101409106.jpg
o1158924546.jpg
o399066362.jpg
o1910206826.jpg
o1908346225.jpg
o1501466244.jpg
o26383861.jpg
o1324680983.jpg

Prezydent RP wręczył Medale Virtus et Fraternitas dziewięciu osobom z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, które w XX w. pomagały polskim obywatelom.

– To moment wzruszenia dla mnie, moment, gdy można choćby w ten skromny sposób podziękować tym, którzy umieli pokazać cnotę i braterstwo w najtrudniejszych czasach – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. 

– Kiedy świat ludzi żyjących, w tej części Europy zetknął się z dwoma straszliwymi totalitaryzmami, niemieckim nazistowskim i sowieckim stalinowskim, a także i wrogimi człowiekowi ideologiami, mimo wszystkich obaw, mimo czasem przecież racjonalności, która podpowiadała, by schować się i najlepiej nie wykonywać żadnych gestów, byli tacy, którzy umieli wyciągnąć rękę do drugiego człowieka – mówił Prezydent, podkreślając, że ci ludzie dostrzegali człowieczeństwo jako wartość samą w sobie.

WYSTĄPIENIE W CAŁOŚCI>>

Medale Virtus et Fraternitas wręczone - zdjęcie w treści artykułu

Odznaczeni zostali:

za heroiczną postawę w niesieniu pomocy Polakom

będącym ofiarami systemów totalitarnych XX wieku,

za wybitną odwagę w obronie ludzkiej godności i człowieczeństwa

MEDALEM

VIRTUS ET FRATERNITAS

Petro HRUDZEVYCH

W 1986 roku odmówił zniszczenia krzyża znajdującego się na cmentarzu polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, za co spotkała go dotkliwa kara dyscyplinarna.

pośmiertnie

Maria BAZELUK oraz Petro BAZELUK

W swoim gospodarstwie ukrywali rodzinę Państwa Słojewskich, szukających schronienia przed UPA.

Ecaterina Olimpia CARADJA

Rumuńska arystokratka, która podczas II wojny światowej opiekowała się polskimi niemowlętami, dziećmi i kobietami.

Jenő ETTER

Od września 1939 roku aktywnie uczestniczył w akcji przyjmowania i zaopatrywania polskich uchodźców przybywających na Węgry.

Jan JELÍNEK oraz Anna JELÍNKOVÁ

W swoim gospodarstwie ukrywali Polaków szukających schronienia w trakcie rzezi wołyńskiej.

Jozef LACH oraz Žofia LACHOVÁ

W swoim gospodarstwie na Słowacji ukrywali rodzinę Józefa Krzeptowskiego, chroniącą się przed niemieckimi represjami.

Współorganizatorem gali wręczenia medali Virtus et Fraternitas był Instytut Pileckiego. 

__________

Medal Virtus et Fraternitas (z łac. Cnota i Braterstwo) to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa. Medal nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako symbol pamięci i wdzięczności osobom, które niosły pomoc obywatelom polskim będącym ofiarami zbrodni totalitarnych z lat 1917-90. Odznaczenie zostało ustanowione także z myślą o tych, którzy poza granicami naszego kraju, spontanicznie i dobrowolnie, pielęgnują pamięć o naszych rodakach.