Menu rozwijane

01 marca 2016
Nominacje i odznaczenia w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
o600043935.jpg

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje oficerskie oraz odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Prezydent RP wręczył nominację na stopień generała brygady pułkownikowi niepodlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Janowi Podhorskiemu.

 

Prezydent przekazał również na ręce przedstawicieli rodzin pośmiertne akty mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika Żołnierzy Wyklętych.

Na pierwszy stopień oficerski podporucznika pośmiertnie mianowani zostali:

szer. Bolesław BUDELEWSKI

żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany na karę śmierci w 1948 r.

                   

szer. Zygfryd KULIŃSKI

żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1949 r. na karę śmierci

                       

sierż. Józef ŁUKASZEWICZ

żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1949 r., na karę śmierci

 

plut. pchor. Roman Henryk PAWŁOWSKI

żołnierz Armii Krajowej, kurier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, skazany w 1949 r. na karę śmierci

 

st. sierż. Adam GAJDEK

żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, skazany w 1948 r. na karę śmierci

                                  

szer. Karol RAKOCZY         

żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1949 r. na karę śmierci

                       

szer. Bolesław CZĘŚCIK

żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1951 r., na karę śmierci

 

szer. Marian KACZMAREK

kurier emigracyjnego ośrodka wywiadowczego w Barkhausen, skazany w 1952 r., na karę śmierci

                                  

szer. Stanisław KUTRYB                            

żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1949 r., na karę śmierci

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Tadeusz DANILEWICZ

pseudonimy: „Kuba”, „Kossak”, „Doman”, „Łoziński”,  żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., uczestnik Powstania Warszawskiego,  Komendant Główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Władysław ZARZYCKI

współpracownik Hieronima Dekutowskiego "Zapory" oraz Zdzisława Brońskiego "Uskoka". Jego gospodarstwo było jedną z najbardziej zaufanych kwater. W nocy z 2 na 3 kwietnia 1949 r. grupa operacyjna UB, MO i KBW, otoczyła gospodarstwo Państwa Zarzyckich. Władysław Zarzycki został skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1954 r.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Aleksander CZARNOWSKI

żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od stycznia 1946 r. do stycznia 1947 r. walczył w oddziale Edmunda Pawłowskiego ps. Sęp”, działającym na pograniczu Mazowsza i Podlasia.

Andrzej KAMIENIARZ

żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej więziony w latach 1952-1957

Zbigniew TUSZEWSKI

Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowany 20 lipca 1945 r., i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony w 1946 r.

pośmiertnie

Tadeusz KRAWCZYK

uczestnik Wojny Obronnej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej a następnie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zginął 15 czerwca 1946 r. pod Zwoleniem

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Edward GRYSZKA

żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji na posterunek Milicji Obywatelskiej w Irządzach, represjonowany w okresie powojennym

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Genowefa ALEKSANDER

członek Narodowych Sił Zbrojnych, Aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w marcu 1949 r.. W 1950 r. skazana na 2 lata więzienia.

Kazimierz CIMOCHOWICZ

żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość gdzie pełnił funkcję łącznika mjr. Aleksandra Rybnika „Jerzego”        

Barbara DZIAKOWSKA

członek Narodowych Sił Zbrojnych, Została aresztowana w marcu 1949 r i skazana na 5 lat więzienia.

Jan FIDZIŃSKI

członek Narodowej Organizacji Wojskowej w latach 1947-1949, aresztowany w 1949 r., i skazany na 8 lat więzienia. Zwolniony w 1954 r.

Janusz KAMOCKI

żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej/Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

Halina LEONOWICZ-RADŁOWSKA

członek Armii Krajowej, NIE, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowana w sierpniu 1946 r. i skazana na 5 lat więzienia. Zwolniona w 1947 r., na mocy amnestii

Kazimierz PAJERSKI

członek Ruchu Oporu Armii Krajowej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 14 września 1950 r. na 2 lata więzienia. Zwolniony w 1952 r.

Alfred SAMBOR

żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa Armii Krajowej, aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w październiku 1945 r. Zwolniony w listopadzie tego roku. Zagrożony ponownym aresztowaniem ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w Bytomiu i Wrocławiu.

Emil WAŁĘGA

Członek Armii Krajowej oraz NIE. Aresztowany w 1946 r. w Gorlicach, przesłuchiwany przez 18 miesięcy. Po wypuszczeniu na wolność wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Jan ZADĘCKI

żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

pośmiertnie

Nikodem NOWAKOWSKI

członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, aresztowany w latach 1944-1945

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Arkadiusz GOŁĘBIEWSKI

                      

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Tadeusz PŁUŻAŃSKI

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

                      

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Mariusz BECHTA

Rafał DRABIK

Dariusz IWANECZKO

Krzysztof KACZMARSKI

Andrzej ROMANIAK

Rafał SIERCHUŁA

Dariusz SYRNICKI

Bartosz TOMCZAK

                      

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

                      

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Leszek GLINIECKI

Andrzej GÓRSKI

Marcin MAŚLANKA

Grzegorz SUL

Ponadto, Prezydent RP wręczył nominacje na stopień generała brygady:

pułkownikowi Jarosławowi Kraszewskiemu

pułkownikowi Krzysztofowi Królowi.

  Może Cię zainteresować Prezydent mianował na stopnie generalskie

W/w Generałowie otrzymali także z rąk Ministra Obrony Narodowej „Buzdygany Honorowe”.

Osoby odbierające nominacje i odznaczenia państwowe otrzymały z rąk prezydenta publikację Ostatni Komendanci Ostatni Żołnierze 1951-1963.