Menu rozwijane

23 sierpnia 2018
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (1)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (2)
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (3)
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (4)
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (5)
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (6)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (7)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (8)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (9)
Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom Dzieci Polskich z Pahiatua (10)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (11)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (12)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (13)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Dzieci Polskich z Pahiatua (14)
o1269256857.jpg
o109288665.jpg
o1081821323.jpg
o2131965743.jpg
o1135926155.jpg
o1459832966.jpg
o1900041009.jpg
o504070927.jpg
o881962843.jpg
o2086942779.jpg
o607155264.jpg
o1003261098.jpg
o329417288.jpg
o447776272.jpg

Może Cię zainteresować Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua [PL/ENG] Wystąpienie na spotkaniu z przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua Podczas spotkania Pary Prezydenckiej z Dziećmi Polskimi z Pahiatua, które w czasie II wojny światowej znalazły schronienie w Nowej Zelandii, Andrzej Duda wręczył odznaczenia przedstawicielom tego środowiska.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Nowej Zelandii, za popularyzowanie polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz krzewienia polskości i kształtowania postaw patriotycznych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zdzisław LEPIONKA

Krystyna TOMASZYK

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Józef ZAWADA


Pod koniec II wojny światowej Nowa Zelandia, w odpowiedzi na apel wystosowany przez Rząd Polski w Londynie do Ligi Narodów, zgodziła się udzielić schronienia  grupie polskich dzieci, które straciły całość lub część całość swojej najbliższej rodziny po deportacji w głąb ZSRR w latach 1940–1941. Jesienią 1944 roku, do portu w Wellington w Nowej Zelandii zawinął transportowiec wojsk Stanów Zjednoczonych, wiozący sprzymierzonych z Aliantami żołnierzy nowozelandzkich z frontów wojennych do domu. Na pokładzie znajdowało się też ponad 730 polskich dzieci, w większości sierot, wraz z 102 opiekunami. Polacy udali się do małego miasteczka Pahiatua (oddalonego 160 km od Wellingtonu) na Wyspie Północnej, gdzie mogły się bezpiecznie uczyć i rozwijać. Po zakończeniu wojny większość z nich została w Nowej Zelandii na stałe.

Zdzisław Lepionka urodził się 14 lipca 1936 roku we Lwowie. Z armią Andersa został wysłany do Iranu. Przybył do Nowej Zelandii w 1944 r. w grupie Dzieci z Pahiatua. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej aktywnych działaczy polonijnych. Były prezes Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii. Inicjator wielu ważnych projektów na rzecz Polski.

Krystyna Tomaszyk urodzona w Wilnie córka przedwojennego sędziego. Z matką i bratem została wywieziona do Krasnojarska. Z Armią Andersa trafiła do Iranu, a w 1944 r. do Nowej Zelandii. Jej matka Krystyna Skwarko przybyła do Nowej Zelandii  wraz z dziećmi w charakterze kierowniczki szkoły żeńskiej i opiekunki dzieci ocalonych ze zsyłki na Syberię. Dziś Krystyna Tomaszyk jest wybitną propagatorką historii Dzieci z Pahiatua oraz znaczenia przyjęcia polskich sierot syberyjskich przez Nową Zelandię dla przyjaznych stosunków dwustronnych.

Józef Zawada urodzony w 1933 w w Kolonii Oszczów. Do Nowej Zelandii przybył w 1944 r. w grupie Dzieci z Pahiatua.  Tu ukończył studia i pracował jako księgowy. Zaangażowany w działalność organizacji polonijnych. Potocznie zwany w środowisku polonijnym kronikarzem lub historykiem. Włożył wiele wysiłku w przygotowanie pełnej listy dzieci i personelu przybyłych do Nowej Zelandii w 1944 roku, dziś rozproszonego po całym świecie. Listę tę na bieżąco aktualizuje.