Menu rozwijane

20 kwietnia 2017
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (1)
Zasłużeni dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uhonorowani (2)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Na zdjęciu z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i Wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem (3)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Na zdjęciu z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim (4)
Zasłużeni dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uhonorowani (5)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Na zdjęciu z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim (6)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (7)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (8)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (9)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (10)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (11)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (12)
Zasłużeni dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uhonorowani (13)
Zasłużeni dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uhonorowani (14)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (15)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (16)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (17)
Minister Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy (18)
o343332482.jpg
o2110608659.jpg
o2124231967.jpg
o1020649374.jpg
o566752401.jpg
o1136946240.jpg
o1037378045.jpg
o173212839.jpg
o1094527009.jpg
o128423167.jpg
o2103777563.jpg
o1770844112.jpg
o1512835897.jpg
o723850888.jpg
o150550371.jpg
o1147038492.jpg
o1168905084.jpg
o1235459321.jpg

W związku ze 150. rocznicą Powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla tej organizacji.

Może Cię zainteresować List z okazji 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonała minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP podczas uroczystości, która odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczeni zostali

za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, za działalność społeczną:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej BOGUCKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej OLEJNIK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Grzegorz BIELEC

Artur BLUM

Bronisław KIELAR

Stanisław MARDUŁA

Andrzej NOWAKOWSKI

Józef ZASKALSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji narodowych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Michał SIENKIEWICZ

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi  w działalności na rzecz rozwoju  i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Jan CZŁONKOWSKI

Zbigniew OKORSKI

Zygmunt ŚLEDZIEWSKI

Witold ZURZYCKI

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Damian MAŁECKI

Minister Sadurska odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.