Menu rozwijane

09 lutego 2018
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
Odznaczenia dla wybitnych społeczników
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia odznaczeń w Pałacu Prezydenckim
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył minister Adam Kwiatkowski
o771702030.jpg
o1576339147.jpg
o130914119.jpg
o1285562274.jpg
o1896306082.jpg
o1407848451.jpg
o1608285736.jpg
o787832449.jpg
o857522183.jpg
o1081321141.jpg
o1252337059.jpg
o1312785750.jpg
o1205083286.jpg
o297321768.jpg
o1899455228.jpg
o1602408649.jpg
o72848661.jpg
o1602332898.jpg

Osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu otrzymały w piątek odznaczenia państwowe podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Odznaczone zostały osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu:

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i społecznej, za działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Czesław WALA

ks. Józef WILCZYŃSKI

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Józef JAKUBIEC

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju integracji społecznej i resocjalizacji,  za działalność społeczną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

Andrzej BAŁANDYNOWICZ

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

Henryk KONWIŃSKI

za wybitne zasługi w działalności związkowej, za wkład w rozwój branży hutniczej

Andrzej SZYMAŃSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki

Jan SZYNAKA

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rzemiosła

Jerzy BIAŁAS

za wybitne zasługi dla rozwoju branży ciepłowniczej w Polsce

Grażyna BIELAWSKA-CIEŚLA

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju oświaty, za działalność społeczną

Ewa BRYL

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych

Henryk BUGAJSKI

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie

Kazimierz CIEŚLIK

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych, za działalność społeczną

Stefan MAJERCZAK

za wybitne zasługi w pracy na rzecz rozwoju zootechniki, za osiągnięcia w działalności publicznej i organizacyjnej

Józef ŚLIWA

za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za działalność szkoleniową oraz na rzecz współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego

Mieczysław URBACZKA

za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej, za działalność społeczną

Zbigniew BAGROWSKI

Stefan CZERNY

Stanisław STASIOWSKI

Zbigniew NESTOROWICZ

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Jerzy BALCEREK

Wiesław CZOP

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju lokalnego, w  działalności społecznej i charytatywnej

Zbigniew BARAN

Ryszard JARONIEC

Wiesław JOPEK

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, związkowej i społecznej

Władysław BIELAWA

Krystyna CIESZYŃSKA

Jan FRÓG

Mieczysław JANOWSKI

Gabriela KOSSAKOWSKA

Małgorzata MAŃKA-SZULIK

Genowefa POLAK

Edward PORĘBSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i przedsiębiorczości, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Waldemar BILIŃSKI

Jan FETER

Jan KLUK

Jan NALEPA

Jarosław PTASZEK

Adam SMOLIK

Jan SZYMAŃSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej  i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy

Małgorzata de HAAN

Adolf JABŁOŃSKI

Adam PRZYWARA

Janina SZUBRYT

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

Edward HULEWICZ

Maciej OGAREK

Stanisław STRĄCZEK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego

Leszek LENARCZYK

Romuald NOWAK

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność społeczną i charytatywną

ks. Romuald BRUDNOWSKI

ks. Józef DOBOSZ

ks. Wiesław KOWALEWSKI

ks. Krzysztof RUSIECKI

pośmiertnie

ks. Bronisław SIEŃCZAK

za zasługi w działalności społecznej  i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Marcin KRUPA