29 października 2021

W Pałacu Prezydenckim podczas spotkania podsumowującego Dożynki Prezydenckie 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Dożynek.

W uroczystości wzięli udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda oraz członkowie Kierownictwa KPRP.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz promowania i upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji ludowych, za wkład w rozwój przedsiębiorczości, budowanie marki polskiej żywności, za pielęgnowanie historii małych ojczyzn

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Janusz BYLIŃSKI
Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno–Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., menedżer i społecznik, promotor marki polskiej żywności

Leonid WAWRENIUK
Wiceprezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, inicjator i realizator wielu projektów z dziedziny agroprzedsiębiorczości

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jacek BONIECKI
Dyrektor i dyrygent w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Mirosław ZIOMEK
Kierownik i dyrygent w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Iwona BOCIAN–ZACIEWSKA
Redaktor naczelna kanału TVP KOBIETA, promotorka utrwalania rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych

Agnieszka DROZD–BOWNIK
Radna Powiatu Opolskiego, animatorka i działaczka społeczna

Karol MAJEWSKI
Właściciel rodzinnej firmy „Nalewki Staropolskie”, ambasador polskiej żywności na świecie

Wioletta MILCZUK
Kierownik Baletu w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Alicja MIRONIUK–NIKOLSKA
Etnografka i muzealniczka, popularyzatorka polskiej sztuki ludowej

Janusz ZALARSKI
Rolnik i właściciel Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Płatek”, zaangażowany w promocję produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Grażyna WIATR
Właścicielka rodzinnej firmy „Wiatrowy Sad”, członkini Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Sławomir WIESIAK
Właściciel rodzinnej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją wyrobów mięsnych i wędliniarskich, działacz społeczny

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA
ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Krzysztof Maurer
Właściciel „Tłoczni Maurera” – producent naturalnych soków.”

Odznaczenia państwowe dla osób zaangażowanych w organizację Dożynek Prezydenckich 2021 - zdjęcie w treści artykułu

Może Cię zainteresować Dożynki Prezydenckie w Warszawie

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

Pałac Prezydencki | Spotkanie Pary Prezydenckiej z osobami zaangażowanymi w organizację tegorocznych Dożynek

o1760308231.jpg
o841474527.jpg
o919331702.jpg
o1757648861.jpg
o1930882136.jpg
o1697711800.jpg
o1152652763.jpg
o1530544427.jpg
o1914736637.jpg
o1303639743.jpg
o364778430.jpg
o127353399.jpg
o2138956416.jpg
o644308516.jpg
o471145657.jpg
o1424762730.jpg
o1775458866.jpg
o464022884.jpg
o1892834161.jpg
o786459714.jpg
o1271627116.jpg
o1783326923.jpg
o1471064195.jpg
o1396487735.jpg
o1982326871.jpg
o2030309307.jpg
o1722645203.jpg