Menu rozwijane

30 maja 2022

W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki | Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
01_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK010389.jpg
02_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK026598.jpg
03_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK019981.jpg
04_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK010166.jpg
05_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK026069.jpg
06_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK026498.jpg
07_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK010361.jpg
08_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK026580.jpg
09_Min_Szrot_odznaczenia_20220530_PK010442.jpg

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli roślin i nasiennictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej

Edward GACEK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, za działalność publiczną i społeczną oraz propagowanie postaw patriotycznych

Piotr HLEBOWICZ

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie

Janusz MROCZKA

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej na rzecz rozwoju obronności i gospodarki narodowej

Antoni ROGALSKI

KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

Maria BRYSZEWSKA
Andrzej GONET
Andrzej GRZYBOWSKI
Bożena KAMIŃSKA–KACZMAREK

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk chemicznych, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Bogusław BUSZEWSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk humanistycznych, za osiągnięcia w pracy naukowo–dydaktycznej i organizacyjnej

Tomasz CHACHULSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Andrzej JANUSZEWICZ

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej

Jerzy KOROLEWICZ

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej

Piotr BAŁCZEWSKI
Jacek DĄBAŁA
ksiądz Stanisław DZIEKOŃSKI
Barbara FILIPEK
Antoni FLORKIEWICZ
Ewa GODZIŃSKA
Janusz GOŁAŚ
Piotr IZAK
Maria KACZMAREK
Maria KASZYŃSKA
Andrzej KATRUSIAK
Barbara KOS
Zbigniew LEONOWICZ
Zbigniew LISIK
Sandra PASZKIEWICZ
Marek PAWLAK
Aleksander SŁADKOWSKI
Ewa SOLARCZYK–AMBROZIK
Krzysztof STOPKA
Elżbieta SZELĄG
Mariusz WOŹNIAK
Krzysztof ZAMORSKI
Stefan ZAWADZKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, za działalność duszpasterską

ksiądz Paweł ANIOŁ

za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Tadeusz BOHDAL
Elżbieta KARSKA
Grażyna PRAWELSKA–SKRZYPEK
Jerzy ROGALSKI

za wybitne zasługi  w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej oraz działalności publicznej i społecznej

Jan CHOJNOWSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo–dydaktycznej, za działalność społeczną

Jacek DABERT
Stanisław KOZŁOWSKI
Grzegorz KUCHARCZYK
Grzegorz MUSIAŁ
Stanisław PASZKOWSKI
Wiesław RATAJCZAK
Wojciech RYPNIEWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

Maciej GRZEGORCZYK
Jacek MATUSIAK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz restrukturyzacji polskiego górnictwa

Jarosław GRZESIK

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki leśnej i ochrony środowiska naturalnego

Andrzej KONIECZNY
Józef KUBICA

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Zbigniew KOZŁOWSKI
Zbigniew LESZEK

za wybitne zasługi w pracy naukowej i publicystycznej, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Witold RAWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki wodnej i melioracji

Waldemar RUDOWSKI

za wybitne zasługi  dla ochrony przeciwpożarowej,  za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

Roman STROJNY

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej w dziedzinie archeologii

Paweł VALDE–NOWAK

za wybitne zasługi dla rozwoju i promowania polskiego przemysłu meblowego, za działalność społeczną

Wojciech WALIGÓRA

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie geologii, za działalność na rzecz zwalczania geozagrożeń

Antoni WÓJCIK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej

Andrzej ZBROWSKI

Małgorzata ZIMNIEWSKA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego w Polsce

Andrzej ZIÓŁKOWSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

Tomasz BEKRYCHT – order odebrała małżonka Dorota Brolik–Bekrycht

za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej, za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie i działalność społeczną

Czesław BŁASZAK – order odebrała małżonka Janina Błaszak

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

Andrzej BORKOWSKI – order odebrała małżonka Edyta WENZEL–BORKOWSKA

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze, za działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa i tradycji wodniackich

Jerzy ONDERKO – order odebrał/a Syn Dariusz Onderko i Córka Alicja Mrozińska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

brat Piotr MICHALIK

za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości, za działalność naukowo–badawczą

pośmiertnie

Mirosław CEJMER – order odebrał krewny Michał Rutkowski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

Paweł CHACHULSKI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju agroprzedsiębiorczości, za wkład w budowanie i promowanie marki polskiej żywności

Elżbieta WIESIAK