08 czerwca 2016

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski podczas jubileuszu 20-lecia istnienia wydawnictwa oraz dwumiesięcznika ARCANA wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP zasłużonym pracownikom i twórcom związanym z krakowskim wydawnictwem.

Wydawnictwo ,,Arcana” powstało 1994 roku. Przez swój program wydawniczy od przeszło 20 lat stara się kształtować podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowywać intelektualne podwaliny polskiego konserwatyzmu. Od 1995 roku wydaje dwumiesięcznik o tej samej nazwie.

Uroczystość odbyła się w siedzibie wydawnictwa w Krakowie.

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

Leszek DŁUGOSZ

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej,
za pielęgnowanie pamięci o historii Polski i Europy Wschodniej

prof. Andrzej NOWAK

za wybitne zasługi dla literatury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju poezji współczesnej

Lesław WITESZCZAK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy literackiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan PROKOP

Maciej URBANOWSKI

Andrzej WAŚKO

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Henryk GŁĘBOCKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za promowanie polskiej literatury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Zuzanna DAWIDOWICZ

za zasługi w promowaniu polskiej literatury, za osiągnięcia w pracy edytorskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Piotr ROSA.