Menu rozwijane

26 czerwca 2022

Podczas obchodów zorganizowanych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie z okazji 40–lecia powstania Solidarności Walczącej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Małgorzata Paprocka i Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczyły odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Doradca Zofia Romaszewska odczytała również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej BAFALUKOSZ
Członek Solidarności Walczącej, drukował i kolportował wydawnictwa niezależne, dwukrotnie skazany podczas stanu wojennego

Zdzisław CICHOCKI
Członek Komisji Zakładowej „Solidarności” w Instytucie Kształtowania Środowiska we Wrocławiu, ukrywał członków Solidarności Walczącej: Kornela Morawieckiego i Hannę Łukowską–Karniej

Roman ZWIERCAN
Członek Solidarności Walczącej, dwukrotnie aresztowany i skazany za próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez Sąd Garnizonowy w Krakowie i Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maria DAUKSZA
Po wprowadzeniu stanu wojennego łączniczka środowisk Solidarności jeleniogórskiej i wrocławskiej, przewoziła m.in. prasę podziemną i matryce drukarskiej

Dorota DEJNEKA
Członek Solidarności Walczącej, w mieszkaniu Pani Doroty mieścił się punkt kolportażu

Maria FLUDZIŃSKA
Sekretarz Komisji Zakładowej „Solidarności” Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie

Janusz GAJEWSKI
Współtwórca Komisji Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”, zrzeszającej przedsiębiorstwa  w Warszawie–Służewcu

Jacek JAŚKIEWICZ
Uczestnik strajku studenckiego we Wrocławiu, działacz konspiracyjny, wielokrotnie zatrzymany i przesłuchiwany

Marian KRZEMIŃSKI
Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów,  razem z kolegami zawiesił flagę Solidarności na Iglicy Wrocławskiej

Małgorzata KUSZ
Wraz z mężem udostępniała mieszkanie na drukarnię

Łukasz OSSOWSKI
Pracownik wydawnictwa „Krąg”, zajmował się kolportażem. Po rewizji mieszkania, osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów

Bogdan PARTYKA
Współorganizator i wykonawca akcji malowania napisów o treści antykomunistycznej na suwnicach w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, brał udział w montażu krzyża „Grudzień 70” na placu przykościelnym w parafii Chrystusa Króla w Gdyni z nazwiskami zamordowanych

Wojciech PODGÓRZAK
„Kuzyn” po wprowadzeniu stanu wojennego organizował struktury związkowe w miejscu pracy

Grażyna WALCZAK
Kolporterka od 1979 r. wydawnictw niezależnych, udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne

Wiesław WASYLCIÓW
Działacz struktur podziemnej „Solidarności” oraz „Solidarności Walczącej” na terenie Nowej Soli

pośmiertnie

Waldemar BOBNIS
Uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego, członek NSZZ „Solidarność”

Władysław FUS
Członek „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, drukarz bezdebitowego „Z Dnia na Dzień”

Grzegorz KUSZ
Wraz z żoną udostępniał mieszkanie na drukarnię

Józef POZNAŃSKI
Członek „Solidarności Walczącej”, kolportował prasę podziemną i ulotki

Feliks SALCZYŃSKI
Działacz podziemnej „Solidarności” w Nowej Soli, a następnie  „Solidarności Walczącej”

Jan TOMAŃSKI
Działacz NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Walczącej”, kolporter wydawnictw niezależnych

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Przemysław CIESZYŃSKI
Inicjator opozycyjnej aktywności uczniowskiej „ciche przerwy”, członek „Solidarności Walczącej”

Pani Bogumiła DATA
członek „Solidarności Walczącej”,  przechowywała nielegalne wydawnictwa m.in. „Solidarność Walcząca” i „Tygodnik Mazowsze”

Stanisław DĘBIŃSKI
Członek „Solidarności Walczącej”, kierował drukiem, kolportował pisma

Jolanta GÓRSKA
Współpracowała z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności” w Warszawie

Waldemar GÓRSKI
Kolporter wydawnictw niezależnych, organizator farb i odczynników do poligrafii, współpracownik  Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarność” i „Solidarności Walczącej” w Warszawie

Jadwiga i Janusz JEŻEWSCY
drukowali nielegalne wydawnictwa m.in.  „Prawy Margines” i „Wers” prowadzili w mieszkaniu drukarnię

Stanisława KUDELSKA–RUSIECKA
Kolporterka, łączniczka. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania „Solidarności Walczącej

Maciej KUNA
Członek „Solidarności Walczącej”, uczestnik strajków studenckich w Uniwersytecie Gdańskim i w Stoczni Gdańskiej

Władysława LINOWSKA
Działaczka NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk oraz „Solidarności Walczącej”

Stanisław MRÓZ
Organizator podziemnej „Solidarności” w fabryce mebli w Nowym Miasteczku

Grzegorz OSZAST
Członek „Solidarności Walczącej”, trzykrotnie aresztowany, działacz wrocławskiej grupy wydającej gazetę plakatową „Wolni i Solidarni”

Jolanta PIĄTEK
Działaczka „Solidarności Walczącej”, w mieszkaniu p. Jolanty mieściła się drukarnia, zecernia i redakcja

Danuta ROJEK–LENKIEWICZ
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała m.in. z Akademickim Ruchem Oporu. Kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu

Jerzy SURMA
Członek „Solidarności Walczącej” , kolporter, kurier, drukarz i autor licznych artykułów w prasie podziemnej

Krzysztof SZPALA
Członek „Solidarności Walczącej” , kolporter bibuły, pracował przy składaniu książek mi.in. Biuletynu Dolnośląskiego

pośmiertnie

Daniela KOSSAKOWSKA
Mieszkanie p. Danieli było skrzynką kontaktową nielegalnych wydawnictw oraz miejscem spotkań działaczy m.in.  „PZL Hydral”

Jan KOWALCZYK
Aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Wałbrzychu, kolporter i drukarz podziemnych wydawnictw

Elżbieta KUŹMIAK
Redagowała i wydawała pisma m.in. „Jednością Silni”, udostępniała mieszkanie  na spotkania konspiracyjne m.in. dla Kornela Morawieckiego

Helena MAZIEJUK
Ukrywała w swoim mieszkaniu Kornela Morawieckiego, była łączniczką, prowadziła skrzynkę kontaktową.

 

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Grzegorz JUCHIEWICZ
Działacz struktur młodzieżowych współpracujących z „Solidarnością Walczącą” w Wałbrzychu

Izabella WAWRZEŃ
działaczka NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Walczącej’ we Wrocławiu , prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych

Robert ZAJĄC
rozwieszał ulotki z napisem „ Solidarność” na osiedlu Jelonki w Warszawie, kolporter

***

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Bogumiła DATA
członek „Solidarności Walczącej”  przechowywała nielegalne wydawnictwa m.in. „Solidarność Walczącą”, „Tygodnik Mazowsze”

Janusz SZKUTNIK
współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kolporter pisma „Robotnik”, współpracował z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku.

Krystyna SZKUTNIK
członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych członków „Solidarności”

Dariusz TAJCHMAN
działacz struktur Solidarności Walczącej, kolporter m.in. „Solidarności Podkarpackiej” i Podkarpatczyka”

Cecylia TOKARSKA
Członek NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporterka.

 

Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (1)
Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (2)
Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (3)
Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (4)
01___20150622_DSC00230.jpg
02___20150622_DSC00233.jpg
03___20150622_DSC00240.jpg
04___20150622_DSC00246.jpg