Menu rozwijane

16 kwietnia 2019
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (1)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (2)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (3)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (4)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (5)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (6)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (7)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (8)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (9)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (10)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (11)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (12)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (13)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (14)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (15)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (16)
Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy (17)
o1316089494.jpg
o1461415704.jpg
o993746183.jpg
o1587385381.jpg
o194905598.jpg
o2071802067.jpg
o1361411483.jpg
o90360183.jpg
o647611536.jpg
o1320788726.jpg
o1547566502.jpg
o511333519.jpg
o563077191.jpg
o1517536861.jpg
o789165024.jpg
o874275419.jpg
o1886862873.jpg

To niezwykle ważne, aby Polska uczestniczyła w pomocy potrzebującym, chociażby dlatego, że sami byliśmy kiedyś takim krajem, w którym ludzie potrzebowali pomocy, i ta pomoc przychodziła – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Może Cię zainteresować „Pomoc potrzebującym poza granicami kraju to także służba dla Polski”

Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział także minister Halina Szymańska wraz z kierownictwem Kancelarii Prezydenta RP oraz doradcy.

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Andrzej Duda dziękował wszystkim odznaczonym za ich pracę na rzecz potrzebujących, ale także na rzecz naszego kraju.

- Z całego serca dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej za tę służbę dla bliźnich, dla pacjentów i dla Rzeczypospolitej, bo to jest także służba dla Rzeczypospolitej – podkreślił Prezydent i przypomniał, że odznaczenia stanowią symbol podziękowania ze strony polskiego państwa za działalność na rzecz kraju.

- Ja wiem, bo to jest oczywiste, że człowiek, któremu się pomaga, jest najważniejszy, ale kiedy świadczycie Państwo pomoc poza granicami Polski, to również reprezentujecie naszą ojczyznę – zaznaczył Andrzej Duda.

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Zauważył, że w trakcie dyskusji o kryzysach humanitarnych i na temat uchodźców przybywających do Europy bardzo często używano tego „absolutnie prawdziwego i trafnego argumentu”, że należy czynić wszystko, aby ci ludzie pozostali jak najbliżej swoich domów. – Że należy czynić wszystko, aby nie opuszczali swoich siedzib na tej ziemi, z której wyrośli, która stanowi (…) ich ojcowiznę, w którą są wrośnięci swoją tradycją, na której są częścią swojej kultury lokalnej. To ważne, żeby tam pozostali – mówił Prezydent.

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Dziękując za niesiony przez Polaków ratunek, Andrzej Duda akcentował, że jest „niezwykle ważne”, aby Polska uczestniczyła w pomocy potrzebującym „chociażby dlatego, że sami byliśmy kiedyś takim krajem, w którym ludzie potrzebowali pomocy, i ta pomoc przychodziła. – Przychodziła z bogatych państw Europy Zachodniej w czasie stanu wojennego i później, przychodziła ze Stanów Zjednoczonych, ludzie świadczyli ją dla nas bezinteresownie – wyjaśnił.(AW)

Postanowieniami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczeni zostali

za wybitne zasługi w działalności
na rzecz osób potrzebujących
pomocy i wsparcia

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ksiądz Waldemar Cisło

Wojciech Wilk

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

ksiądz Andrzej Halemba

Justyna Janiec-Palczewska
siostra Janina Jenda

Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Jerzy Mazur

Małgorzata Olasińska-Chart
Ewa Piekarska
Norbert Rehlis
Bartosz Rutkowski

płk Robert Ryczek

Barbara Słowik-Kielanowska

ksiądz Zbigniew Sobolewski

ojciec Jerzy Steliga

ojciec  Kazimierz Szymczycha

pośmiertnie
ojciec biskup Eugeniusz Juretzko

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Jarosław Bittel
Renata i Krzysztof Błecha

ksiądz Mariusz Boguszewski
Dawid Czyż
Rana Gabi

Joanna Gradek
kapitan Monika Konior

Katarzyna Materkowska

Maciej Matuszyński
Anna Radecka
Izabela Rybakowska

Konrad Rylski

Małgorzata i Andrzej Rzepeccy

ksiądz Roman Sikoń
Joanna Stożek
Ryszard Szymaniak
Marta Titaniec
Maria Wieteska-Miłek

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy - zdjęcie w treści artykułu nr 5