Menu rozwijane

11 listopada 2019
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Order Orła Białego odbiera lekarka prof. Grażyna Świątecka
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Order Orła Białego odbiera historyk Andrzej Nowak
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
Pałac Prezydencki. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu
o678750663.jpg
o677377557.jpg
o430768089.jpg
o466831501.jpg
o1260834964.jpg
o1832879021.jpg
o537304676.jpg
o338884093.jpg
o1485918947.jpg
o1933472549.jpg
o64828465.jpg
o1761172887.jpg
o102022235.jpg
o2040825811.jpg

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Może Cię zainteresować Obchody Narodowego Święta Niepodległości [PL/ENG] Andrzej Duda podkreślał, że wszystkie odznaczone osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.

– Z całego serca dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej – powiedział.

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług

w upowszechnianiu wiedzy historycznej

i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk

humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Andrzej NOWAK

historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski”

w uznaniu znamienitych zasług

w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu

Grażyna ŚWIĄTECKA

profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej

w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej

Sylwester POROWSKI

fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury,

za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej

Barbara KRAFFT-SEIDNER

aktorka teatralna i filmowa

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia

w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej

Stanisław MICHNOWSKI

Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej

Anna GRĘZIAK

działaczka opozycji demokratycznej w PRL

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

Piotr NOWAKOWSKI

siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Roman ZYCH

działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

Andrzej BĘTKOWSKI

działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

Andrzej CZERWIŃSKI

członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa

za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

Zbigniew GWIAZDA

kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

Stanisław HAN

przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA

profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną

Wanda KRAJEWSKA-HOFMAN

członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej

Krystyna MACIĄG

współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

Tadeusz BURCHACKI

inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej

Maria GABINIEWICZ

pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej

Alicja KLICH-RĄCZKA

kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Cezary KUKLO

historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ksiądz Kazimierz NIEMIRKA

kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej

Wojciech TOMCZYK

dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Jerzy WOJCIECHOWSKI

znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego „Jazz w muzeum” oraz festiwalu „Muzeum Jazz Festiwal”

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej,

za krzewienie polskiej kultury

ksiądz Kazimierz WÓJTOWICZ

krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

Rita COSBY

amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

pułkownik Roman ĆWIKLIŃSKI

oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Jan Józef KASPRZYK

historyk, działacz społeczny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Tadeusz KRAWCZAK

historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

podpułkownik Tomasz SIEŃKO

oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej SKRZYPKOWSKI

podoficer w 3. Flotylli Okrętów

Mateusz SZPYTMA

historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej