12 stycznia 2021

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

Pałac Prezydencki | Uroczystość uhonorowania J. E. Georgette Mosbacher

o312095172.jpg
o271361836.jpg
o1573295293.jpg
o1678840951.jpg
o1393610243.jpg
o1409431393.jpg
o1051419528.jpg
o13702825.jpg
o2046968639.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej J. E. Georgette Mosbacher – Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, która kończy misję dyplomatyczną w Polsce.

Order został nadany w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

ENGLISH VERSION >>

Dziękuję za ten czas, bo był bardzo intensywny i wiele w relacjach polsko-amerykańskich się wydarzyło mówił dziś Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim.

W uroczystości wziął udział m.in. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP dla J. E. Georgette Mosbacher [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu

Deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym podpisana została przez Prezydentów Dudę i Trumpa 18 września 2018 roku. Jej trzema filarami pozostają:
1) Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;
2) Energetyka;
3) Wymiana handlowa, inwestycje, badania i innowacje.

Deklaracja ta została przez kolejne blisko dwa lata wypełniona treścią polityczną, gospodarczą, energetyczną i militarną. We wszystkich tych obszarach polsko-amerykańska współpraca została pogłębiona, z korzyścią zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.

W wymiarze bezpieczeństwa i obronności dopełnieniem tego dokumentu były podpisane również przez Prezydentów Polski i USA w czerwcu 2019 roku i wrześniu 2019 roku dwie deklaracje: pierwsza dot. współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; druga precyzująca lokalizacje planowanej zwiększonej obecności wojskowej armii amerykańskiej w Polsce.

W zakresie energetyki efekty są szczególnie widoczne w postaci długoterminowych kontraktów na dostawy amerykańskiego LNG do Polski. Poprzez dywersyfikację źródeł energii, Polska zwiększa swoją niezależność energetyczną i podatność na ewentualny „szantaż energetyczny”.

Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie energii nie ogranicza się jednak jedynie do LNG. Podczas wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w czerwcu 2019 roku podpisane zostało Memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, wyrażające gotowość obu stron do współpracy przy polskim programie energetyki jądrowej. Do podpisania przedmiotowej umowy międzyrządowej doszło w październiku 2020 roku w Warszawie.

Zacieśnienie kontaktów polsko-amerykańskich na przestrzeni ostatnich pięciu lat miało również wymierny efekt w sferze gospodarczej. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a USA rosła systematycznie: w 2015 roku – 9,3 miliarda dolarów, w 2016 roku – 9,6 miliarda dolarów, w 2017 roku – po raz pierwszy przekroczyła poziom 10 miliardów i wyniosła 11,6 miliarda dolarów, w 2018 roku – 13,4 miliarda dolarów, w 2019 roku – 14,4 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o ponad 50% w przeciągu pięciu lat.

W ostatnich latach stałym elementem politycznej i gospodarczej agendy polsko-amerykańskiej stała się również współpraca w zakresie Inicjatywy Trójmorza, której USA stały się partnerem strategicznym. Wymiernymi dowodami amerykańskiego wsparcia i zaangażowania w Inicjatywę były m.in.: decyzja o współpracy inwestycyjnej z Funduszem Trójmorza na realizację projektów energetycznych; czy przyjęta w listopadzie 2020 roku jednogłośnie przez Izbę Reprezentantów USA rezolucja wspierająca Inicjatywę Trójmorza w budowaniu nowoczesnej infrastruktury, w tym energetycznej, w Europie Środkowej.

Symbolicznym momentem polsko-amerykańskich relacji dwustronnych było włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, które nastąpiło 11 listopada 2019 roku. Włączenie Polski do Visa Waiver Program stanowiło namacalny dowód na to, że strategiczne partnerstwo Polski i USA jest silne i autentyczne.

Georgette Mosbacher objęła stanowisko Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku.