07 września 2021

– Ksiądz Zdzisław Sochacki był wspaniałym kapłanem, człowiekiem wielkiego ducha; w jego życiu Bóg, Ojczyzna, ludzie i katera to były rzeczy najważniejsze – mówił Prezydent Andrzej Duda w Krakowie podczas uroczystości pogrzebowych Księdza Prałata Zdzisława Sochackiego, wieloletniego proboszcza Parafii Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

Na ręce brata zmarłego Prezydent przekazał odznaczenie państwowe.

Prezydent RP nadał

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej

KRZYŻ KOMANDORSKI

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

ks. Zdzisławowi Sochackiemu

wieloletniemu proboszczowi Parafii Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, 
kanonikowi gremialnemu Kapituły Metropolitarnej.