04 listopada 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał:

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej

KRZYŻ KAWALERSKI

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Tadeuszowi Treli

pseudonimy „Dyzio” i „Kajtek”, uczestnikowi Powstania Warszawskiego, łącznikowi w batalionie AK „Łukasiński”.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Andrzej Dera.