10 lutego 2021

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych i Minister Wojciech Kolarski wzięli udział uroczystościach pogrzebowych Henryka Jerzego Chmielewskiego

Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Order Orła Białego przyznany pośmiertnie Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu

Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych i Minister Wojciech Kolarski wzięli udział uroczystościach pogrzebowych Henryka Jerzego Chmielewskiego

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Przekazanie Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu

Przekazanie Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu

Przekazanie Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Uroczystości pogrzebowe Henryka Jerzego Chmielewskiego w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych

Cmentarz Bródnowski | W uroczystościach pochówku Henryka J. Chmielewskiego wziął udział Minister Wojciech Kolarski

Cmentarz Bródnowski | W uroczystościach pochówku Henryka J. Chmielewskiego wziął udział Minister Wojciech Kolarski

Cmentarz Bródnowski | W uroczystościach pochówku Henryka J. Chmielewskiego wziął udział Minister Wojciech Kolarski

o77160737.jpg
o128490206.jpg
o948804922.jpg
o1473517713.jpg
o64786290.jpg
o1093105708.jpg
o1099565131.jpg
o213716338.jpg
o299392726.jpg
o1624870004.jpg
o770114935.jpg
o443607516.jpg
o615330431.jpg
o497430018.jpg
o1288931800.jpg
o871411226.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda nadał

w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury,
za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej,
za pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim

oraz krzewienie wartości patriotycznych

ORDER ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie

Henrykowi Chmielewskiemu

znanemu jako „Papcio Chmiel”,

polskiemu grafikowi, rysownikowi i publicyście,
autorowi serii komiksowej „Tytus, Romek i A’Tomek”,
żołnierzowi AK ps. „Jupiter”

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Order przekazała rodzinie zmarłego minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef KPRP, w towarzystwie Sekretarza Stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego, podczas uroczystości pożegnalnej w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała również list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości.

Order Orła Białego dla Henryka J. Chmielewskiego - zdjęcie w treści artykułu