08 listopada 2021

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Ordery Odrodzenia Polski siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Odznaczone zostały:

za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie
Siostra Tekla BUDNOWSKA
w latach okupacji niemieckiej kierowniczka Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Łomnie, ukrywała 26 podopiecznych;

Siostra Stanisława CHMIELEWSKA
przełożona i kierowniczka Domu sierot w Podhajcach, uratowała m.in. Reginę Kateganer

Siostra Celina KĘDZIERSKA
przełożona domu i kierowniczka Polskiej Ochronki (sierocińca) w Samborze, w którym siostry ukrywały 10 dzieci żydowskich,

Siostra Bernarda LEMAŃSKA
przełożona pielęgniarka Domu dla osób starszych w Izabelinie pod Warszawą, wraz z siostrami uratowała 15 Żydów

Siostra Alfonsa OLSZEWSKA
nauczycielka Zakładu Naukowo-Wychowawczego  w Łomnie,. wychowawczyni dzieci żydowskich, 

Siostra Józefa PEŃSKO
wychowawczyni w Domu Dziecka w Płudach, uratowała 24 dzieci

Siostra Blanka PIGŁOWSKA
kilkukrotnie przewoziła pociągiem dzieci żydowskie z Wydziału Opieki Społecznej miasta Warszawy do Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Łomnie, skąd dyrektor Zakładu kierował dzieci do Zakładów sióstr Rodziny Marii

Siostra Bogumiła SCHWARZ
nauczycielka, przełożona Domu dla sierot w Warszawie, gdzie uratowania 10 żydowskich dziewczynek

Siostra Teresa STAWOWIAK
przełożona w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Płudach, gdzie przebywało ok 40 dzieci żydowskich, z kolei w gospodarstwie zatrudniono ok 10 Żydów, od 1943r. przełożona Sanatorium w Międzylesiu "Ulanówek" gdzie siostry ukrywały od 12 do 17 Żydówek.

Siostra Romualda STEMPAK
przełożona w Sanatorium dla dzieci w Międzylesiu "Ulanówek"  i od 1943r. Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Płudach, w obu domach wśród dzieci polskich przebywały żydowskie, również część personelu wychowawczego i gospodarczego stanowili starsi Żydzi.

Siostra Józefa WESOŁOWSKA
przełożona, nauczycielka i kierowniczka Szkoły w Puźnikach, razem z ks. Kazimierzem Słupskim ukrywała dwoje Żydów z Buczacza, profesora Adolfa Kornguta i aptekarkę Rozalię Bauer

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ordery przekazał Sekretarz Stanu w KPRP minister Adam Kwiatkowski.

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

Ordery Odrodzenia Polski dla Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów. Ordery przekazał minister Adam Kwiatkowski

o953315235.jpg
o635048870.jpg
o951225946.jpg
o1179919404.jpg
o209456402.jpg
o397038840.jpg
o121987642.jpg
o806712863.jpg
o1999049794.jpg
o879045238.jpg
o1773419858.jpg