Menu rozwijane

03 maja 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja wręczył Ordery Orła Białego wybitnym Polakom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. 

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL oraz zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce

Antoni LENKIEWICZ
historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno–politycznej, prawniczej, filozoficznej i historycznej oraz książek biograficznych i monograficznych.

08__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5669.jpg [442.92 KB]

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w pracy literackiej, w szczególności za osiągnięcia translatorskie oraz dialog z europejskim dziedzictwem kulturowym, za działalność w obronie wolności słowa w PRL i zaangażowanie na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej

Antoni LIBIN–LIBERA
pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketta, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników.

11__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5750.jpg [418.07 KB]

– Cieszę się, że w poczet kawalerów Orderu Orła Białego przyjmujemy dzisiaj Panów – wiernych synów Rzeczypospolitej, dwie znamienite i znakomite postaci naszej sceny naukowej, artystycznej, społecznej – podkreślał Andrzej Duda.

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA >>

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. 

W uroczystości na Zamku Królewskim wzięła też udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda oraz Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z kierownictwem KPRP.

Może Cię zainteresować Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja [PL/EN]
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Prezydent Andrzej Duda wręcza Order Orła Białego Antoniemu Lenkiewiczowi
Zamek Królewski | Prezydent Andrzej Duda wręcza Order Orła Białego Antoniemu Lenkiewiczowi
Zamek Królewski | Prezydent Andrzej Duda wręcza Order Orła Białego Antoniemu Liberze
Zamek Królewski | Prezydent Andrzej Duda wręcza Order Orła Białego Antoniemu Liberze
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
Zamek Królewski | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
05__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5576.jpg
06__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5599.jpg
07__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5612.jpg
08__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5669.jpg
09__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5696.jpg
10__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5721.jpg
11__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5750.jpg
12__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5659.jpg
13__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5815.jpg
14__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5845.jpg
15__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5647.jpg
16__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5891.jpg
17__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5685.jpg
18__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JS__5906.jpg
19__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5733 kopia.jpg
20__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5781.jpg
21__Para_Prezydencka_Swieto_Narodowe_Trzeciego_Maja_odznaczenia_20220503_JSZ_5824.jpg