Menu rozwijane

11 listopada 2021

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

– Było moją wolą, aby spotkali się dzisiaj na tej sali odznaczeni, którzy przez te lata swojego życia działali dla Rzeczypospolitej, dla naszego państwa, dla naszego społeczeństwa, dla ludzi po prostu w bardzo różnych dziedzinach. Można więc śmiało powiedzieć, że ci którzy są bohaterami dzisiejszej uroczystości, to jest pewien przekrój działalności dla Polski – podkreślał Prezydent.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

– Od działalności duchowej, służenia drugiemu człowiekowi wsparciem duchowym, tym najbardziej głębokim, bo związanym z wiarą, poprzez obronę podstawowych wartości – praw człowieka, walkę o wolność, niepodległość, suwerenność Rzeczypospolitej. Poprzez budowanie zrębów ważnych instytucji odrodzonego państwa polskiego, bo tak je nazywam po 1989 r. Poprzez budowanie polskiej kultury w sposób niezłomny, trwały, stały – wskazywał.

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej,
za osiągnięcia w pracy artystycznej i przekazywanie prawdy o człowieku
poprzez wybitną działalność twórczą,
za wierność Polsce niepodległej i suwerennej

Leszek DŁUGOSZ
poeta, pieśniarz, kompozytor, przez wiele lat związany z kabaretem „Piwnica pod Baranami”.

Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu

w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej,
za niezłomność w obronie poszanowania praw człowieka i wolności słowa w PRL,
za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski

Joanna DUDA-GWIAZDA
działaczka opozycji demokratycznej w PRL, publicystka

Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 1

w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej,
za bohaterską postawę kapelana „Solidarności”, wspierającego słowem i czynem
walkę o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, stojącego po stronie dobra i prawdy
w obronie niezbywalnych praw człowieka

ksiądz Stanisław MAŁKOWSKI
kapelan „Solidarności”, działacz opozycji demokratycznej w PRL, publicysta

Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 2

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej,
za wybitne osiągnięcia w pracy literackiej i konsekwentne przybliżanie prawdy
o polskim losie,  za występowanie w obronie wolności słowa w PRL
oraz działalność na rzecz zachowania ciągłości polskiego dziedzictwa kulturowego

Jan POLKOWSKI
poeta, pisarz, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL

Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 3

KRZYŻEM WIELKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego  
oraz zasad demokratycznego państwa prawa,
za osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowej,
w szczególności na rzecz rozwoju polskiej służby cywilnej

Maria GINTOWT-JANKOWICZ
prawnik, specjalista w zakresie prawa finansowego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
w stanie spoczynku

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej
i promowanie polskiej sztuki filmowej

Sylwester CHĘCIŃSKI
reżyser filmowy i scenarzysta, twórca komediowego tryptyku „Sami swoi”,
„Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i społecznej
oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy

Ewa BŁASZCZYK-JANCZARSKA
aktorka teatralna i filmowa, działaczka charytatywna, założycielka  fundacji „Akogo?”,
dzięki której powstała klinika "Budzik" - pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju
działalności państwowej i publicznej,
za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej

Czesław RYSZKA
dziennikarz, pisarz i polityk

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi
w działalności na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie

Artur PARADOWSKI
działacz charytatywny i społeczny zaangażowany w Akcję Pomocy Polakom na Wschodzie
za wybitne zasługi dla nauki polskiej,
za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny
i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Edward WYLĘGAŁA
lekarz, okulista, profesor nauk medycznych, Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, autor pionierskich operacji i innowacyjnych metod leczenia chorób oczu

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności naukowej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ksiądz biskup Michał JANOCHA
biskup pomocniczy warszawski,
specjalista w dziedzinie historii sztuki chrześcijańskiego Wschodu,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury polskiej

Stanisław LESZCZYŃSKI
krytyk, publicysta i menadżer,
członek jury międzynarodowych konkursów muzycznych

Artur SZKLENER
muzykolog, nauczyciel akademicki i menadżer kultury, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

za wybitne zasługi dla rozwoju judo
w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Roman KWATERSKI
nauczyciel akademicki i trener judo w Studium Wychowania i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego

 Stanisław TOKARSKI
wykładowca Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim,
akademicki mistrz Europy w judo w 1964 r.

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ZASŁUGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w USA

Bogdan CHMIELEWSKI
działacz na rzecz szkolnictwa polonijnego w USA, organizator konkursów literackich
i akcji społeczno-charytatywnych
za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA
ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Marcin SCELINA
leśniczy Nadleśnictwa Baligród, zaangażowany w akcję „Ocalić od zapomnienia

W uroczystości wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych wraz z kierownictwem Kancelarii.

Może Cię zainteresować 103. rocznica odzyskania niepodległości [PL/EN]
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (2)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (3)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (4)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (5)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (6)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (7)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (8)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (9)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (10)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (11)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (12)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (13)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (14)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (15)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (16)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (17)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (18)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (19)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (20)
o20564885.jpg
o644444084.jpg
o1620737612.jpg
o1309196925.jpg
o1035252215.jpg
o173188095.jpg
o2032428995.jpg
o375280968.jpg
o1773410222.jpg
o1876344936.jpg
o778681550.jpg
o399877432.jpg
o232143697.jpg
o424580566.jpg
o498677650.jpg
o1515203491.jpg
o1205158465.jpg
o1714080835.jpg
o821265810.jpg
o1560390042.jpg