Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Tadeuszowi Treli, uczestnikowi Powstania Warszawskiego, łącznikowi w batalionie AK „Łukasiński”.
Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe członkom zespołu konserwatorskiego, który przeprowadził renowację Ołtarza Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, znajdującego się w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Podczas spotkania podsumowującego Dożynki Prezydenckie 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Dożynek.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe sportowcom niesłyszącym oraz ich trenerom, a także działaczom Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.
Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Teresę Ujazdowską-Groszang działaczkę na rzecz środowisk kombatanckich, opozycyjnych i polonijnych na terenie Wielkiej Brytanii.
Andrzej Waśko wręczył nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie Janusza Kamockiego, weterana walk o niepodległość, żołnierza AK, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, członka Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości.
Podczas uroczystości 41. rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu Andrzej Dera wręczył, nadany przez Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski. Odznaczenia wręczył Minister Andrzej Dera.
W dniu 19 października 2021 r. w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski i Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobom duchownym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.
Arcymistrz szachowy Jan Krzysztof Duda oraz członkowie jego zespołu zostali dziś uhonorowani przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi. W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama.
W Szkole Głównej Handlowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski wręczył nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom i wykładowcom uczelni.
Podczas inauguracji roku akademickiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych wręczyła odznaczenia.
Katarzyna Raczyńska, córka byłego Prezydenta RP śp. Edwarda Raczyńskiego, została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Muzeum Pałacu w Rogalinie.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe reprezentantom Polski na XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. – Jesteście wielcy – mówił Prezydent RP. ​