Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i odnowy zabytków, związanym z działalnością Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie za wybitne zasługi w działalności społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Tadeuszowi Taworskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Trwanie małżeństw jest bardzo ważne dla polskiego państwa; małżeństwo to rozwój; to kolejne pokolenia, które wychodzą z rodziny, które uczestniczą w budowaniu Rzeczypospolitej – mówił Prezydent wręczając Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Podczas uroczystej Gali AgroLigi 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył Złote Krzyże Zasługi osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce.
Prezydent Andrzej Duda odznaczył Wojciecha Grzeszka za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej. Order przekazał na ręce najbliższej rodziny minister Wojciech Kolarski.
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Polska dziękuje Państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej, dla pacjentów, dla ludzi w tym niezwykle trudnym czasie – podkreślił Prezydent Andrzej Duda wręczając odznaczenia osobom zasłużonym w zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Viridianne Elizabeth Rey. Order wręczył minister Andrzej Dera.
Doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki wręczył Zygfrydowi Kuchcie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Krzysztof Szczerski.
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Rypin Minister Grażyna Ignaczak-Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP wręczyła odznaczenia państwowe, nadane postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Doradca Prezydenta Agnieszka Lenartowicz-Łysik wręczyła odznaczenia państwowe działaczom NSZZ „Solidarność” KWK „Zofiówka” (dawniej KWK „Manifest Lipcowy”) m.in. członkom Tajnej Komisji Zakładowej i sygnatariuszom Porozumienia Jastrzębskiego .
W Belwederze odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Sekretarz Stanu w KPRP minister Andrzej Dera wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał za zasługi dla Niepodległej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Leszkowi Długoszowi, aktorowi, literatowi i kompozytorowi, jednemu z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów.