Menu rozwijane

12 grudnia 2018
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (1)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (3)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (4)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (5)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (6)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (7)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (8)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (9)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (10)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (11)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (12)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (13)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (14)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (15)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (16)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (17)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (18)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (19)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (20)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (21)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (22)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (23)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (24)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (25)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (26)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (27)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (28)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (29)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (30)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (31)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (32)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (33)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (34)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (35)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (36)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (37)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (38)
Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości (39)
o1344840831.jpg
o1283055774.jpg
o1279041393.jpg
o1446213339.jpg
o663897892.jpg
o1079779685.jpg
o1320926926.jpg
o590631948.jpg
o1433684336.jpg
o2079691323.jpg
o1717337057.jpg
o2074215126.jpg
o1113521329.jpg
o244913706.jpg
o576237615.jpg
o2090532092.jpg
o982806150.jpg
o881001231.jpg
o1126675448.jpg
o316896990.jpg
o1435112345.jpg
o1845938556.jpg
o205620951.jpg
o499125993.jpg
o1944221491.jpg
o1356071744.jpg
o68560467.jpg
o1867388693.jpg
o1903277929.jpg
o1870799051.jpg
o577524721.jpg
o1643099277.jpg
o966410061.jpg
o42935133.jpg
o1498316988.jpg
o315440557.jpg
o849938032.jpg
o2086325373.jpg
o734122260.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Może Cię zainteresować Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości Prezydent wspomniał, że Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony z jego inicjatywy i nawiązuje do II Rzeczypospolitej oraz wręczanego w 1928 roku Medalu 10-lecia odzyskanej niepodległości. Zaznaczył, że te odznaczenia są w domach ludzi zasłużonych dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego, suwerennego polskiego państwa, dla walki o to państwo, ale też dla jego tworzenia. - W tych domach te medale bardzo często są do dzisiaj – mówił, podkreślając, że są one powodem do rodzinnej dumy, ale też dowodem pamięci o tamtych czasach i tamtym wielkim okresie.

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 1

– Cieszę się ogromnie, że Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, w jakimś sensie odnowione, mogę wręczyć Państwu: przedstawicielom bardzo różnych środowisk, różnych dziedzin życia, twórczości, kultury, nauki, sportu, ale także walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę – powiedział Andrzej Duda, dziękując odznaczonym za dokonania i dorobek życia. Dodał: – Cieszę się, że na tyle różnych sposobów możemy czcić to 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Wnosicie Państwo i wnieśliście nieoceniony wkład w budowanie wolnej, niepodległej Polski. I cieszę się, że poprzez te medale mogłem Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podziękować – podkreślił Prezydent.

W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a także minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z ministrami i doradcami.

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 3

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA

ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

odznaczeni zostali:

 1. Jan ABGAROWICZ
 2. Anna BANDO
 3. Tadeusz BIEŃKOWICZ
 4. Stanisława CELIŃSKA-MROWIEC
 5. ksiądz Waldemar CISŁO
 6. Aleksander DOBA
 7. Jerzy JACHOWICZ
 8. Marian KALWARY
 9. Marek KAMIŃSKI
 10. Janusz KAMOCKI
 11. Ryszard KARCZYKOWSKI
 12. Jan KOŚCIUSZKO
 13. Jan KOWALSKI
 14. Barbara KRAFFT-SEIDNER
 15. Czesław LANG
 16. Dariusz MALEJONEK
 17. Jan OŁDAKOWSKI
 18. Jan PIETRZAK
 19. Siostra Michaela RAK
 20. Ojciec Jacek SALIJ
 21. Henryk SKARŻYŃSKI
 22. Józef SKRZEK
 23. Andrzej SUCHCITZ
 24. Krzysztof SZWAGRZYK
 25. Jadwiga TRYZNO
 26. Janusz TRYZNO
 27. Andrzej WODZYŃSKI
 28. kapitan Piotr ŻEMOJTEL

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021.

Jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Prezydent nadał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu nr 5