03 maja 2019

Para Prezydencka i kawalerowie Orderu Orła Białego: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz Władysław Siemaszko.

Na Zamku Królewskim Prezydent RP wręczył trzem wybitnym Polakom najwyższe odznaczenia państwowe. Orderami Orła Białego uhonorowani zostali: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz Władysław Siemaszko.

Kawaler Orderu Orła Białego Czesław Bielecki, architekt i publicysta, znany pod pseudonimem Maciej Poleski, działacz opozycji w PRL, współzałożyciel i szef Wydawnictwa CDN, poseł na Sejm III kadencji.

Kawaler Orderu Orła Białego Czesław Bielecki, architekt i publicysta, znany pod pseudonimem Maciej Poleski, działacz opozycji w PRL, współzałożyciel i szef Wydawnictwa CDN, poseł na Sejm III kadencji.

Kawaler Orderu Orła Białego Czesław Bielecki, architekt i publicysta, znany pod pseudonimem Maciej Poleski, działacz opozycji w PRL, współzałożyciel i szef Wydawnictwa CDN, poseł na Sejm III kadencji.

Prezydent Andrzej Duda i Czesław Bielecki.

Kawaler Orderu Orła Białego Wincenty Kućma, rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, profesor ASP w Krakowie, autor Pomnika Powstania Warszawskiego oraz Pomnika Obrońców Poczty Gdańskiej.

Kawaler Orderu Orła Białego Wincenty Kućma, rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, profesor ASP w Krakowie, autor Pomnika Powstania Warszawskiego oraz Pomnika Obrońców Poczty Gdańskiej.

Prezydent Andrzej Duda i Wincenty Kućma.

Kawaler Orderu Orła Białego Wincenty Kućma, rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, profesor ASP w Krakowie, autor Pomnika Powstania Warszawskiego oraz Pomnika Obrońców Poczty Gdańskiej.

Para Prezydencka podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kawaler OOB Władysław Siemaszko, żołnierz AK, pseudonim Wir, prawnik, jeden z najbardziej zasłużonych badaczy i dokumentalistów tragedii polskiej ludności na Wołyniu w okresie II wojny św.

Kawaler OOB Władysław Siemaszko, żołnierz AK, pseudonim Wir, prawnik, jeden z najbardziej zasłużonych badaczy i dokumentalistów tragedii polskiej ludności na Wołyniu w okresie II wojny św.

Prezydent Andrzej Duda oraz Władysław Siemaszko.

Prezydent Andrzej Duda oraz Władysław Siemaszko.

Na Zamku Królewskim Prezydent RP wręczył trzem wybitnym Polakom najwyższe odznaczenia państwowe. Orderami Orła Białego uhonorowani zostali: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz Władysław Siemaszko.

Na Zamku Królewskim Prezydent RP wręczył trzem wybitnym Polakom najwyższe odznaczenia państwowe. Orderami Orła Białego uhonorowani zostali: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz Władysław Siemaszko.

Para Prezydencka podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie.

o189859798.jpg
o608273847.jpg
o1012507345.jpg
o2000101756.jpg
o1609407921.jpg
o28489817.jpg
o2122227617.jpg
o1973669000.jpg
o1425734943.jpg
o2075160593.jpg
o409012188.jpg
o650155202.jpg
o26374018.jpg
o1899227640.jpg
o1354336700.jpg
o231328197.jpg
o1137529373.jpg
o2038327703.jpg
o1747585410.jpg
o1415893557.jpg

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystości na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. ENGLISH VERSION>>

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA >>>

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług w krzewieniu ideałów wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, za działalność publiczną i państwową

 dr Czesław BIELECKI

architekt i publicysta, znany pod pseudonimem Maciej Poleski,
działacz opozycji w PRL, współzałożyciel i szef Wydawnictwa CDN, poseł na Sejm III kadencji

 w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej
i twórczej oraz popularyzowanie historii polskiego czynu niepodległościowego

prof. Wincenty KUĆMA

rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, autor twórczości sakralnej, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wielokrotnie nagradzany, do Jego najwybitniejszych polskich dzieł należą: Pomnik Powstania Warszawskiego, Pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej, Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie i Armii Krajowej w Kielcach

w uznaniu znamienitych zasług w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy historycznej,

za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

Władysław SIEMASZKO

żołnierz Armii Krajowej pseudonim Wir, prawnik, działacz kresowy,
jeden z najbardziej zasłużonych badaczy i dokumentalistów tragedii polskiej ludności
na Wołyniu w okresie II wojny światowej