Menu rozwijane

12 sierpnia 2016

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Zarządzeniami z dnia 4 sierpnia 2016 r. powołał członków Kapituły Orderu Orła Białego oraz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W skład Kapituły Orderu Orła Białego powołani zostali:

1.    Andrzej Gwiazda,

2.    Michał  Kleiber,

3.    Michał Lorenc,

4.    Bogusław Nizieński,

5.    Irena Zofia Romaszewska.

W skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski powołani zostali:

1.    Piotr Andrzejewski,

2.    Ewa Dałkowska,

3.    Krystyna Iglicka-Okólska,

4.    Wiesław Johann,

5.    Władysław Ortyl,

6.    Mieczysław Ryba,

7.    Krzysztof Szwagrzyk.