Depesza kondolencyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Prezydenta Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskiego w związku tragicznym wypadkiem autokaru na autostradzie w południowo-zachodniej Bułgarii.
W Belwederze odbyło się dziś kolejne spotkanie strony rządowej z przedstawicielami oświatowej „Solidarności” w sprawie realizacji pkt. VI Porozumienia z kwietnia 2019 r. dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.
Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Prezydentem Republiki Bułgarii Rumenem Radewem, któremu przekazał gratulacje z okazji zwycięstwa i ponownego wyboru na urząd.
Białoruś w imieniu Rosji testuje zdolność obronną polskiej granicy – uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wyraził też wdzięczność USA za monitorowanie sytuacji i informacje w sprawie działań Rosji.
Kwestia zwiększenia eksportu polskiej żywności będzie wśród tematów środowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – zapowiedział przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski.
Andrzej Duda podpisał Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podczas uroczystej gali Andrzej Duda po raz szósty wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. – Drobny gest wykonany wobec drugiego człowieka ma nieraz zupełnie niespodziewaną moc – podkreślił Prezydent.
To jeden z najmilszych i najbardziej poruszających momentów w roku, w który od sześciu lat z moją małżonką, Agatą się angażujemy – mówił Andrzej Duda podczas finału VI edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.
Andrzej Duda gościł dziś Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Mathiasa Cormanna. Rozmawiano m.in. o zwiększeniu aktywności OECD w regionie w ramach Trójmorza.
To jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje – mówi Prezydent Andrzej Duda.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot wziął udział w uroczystości oddania do użytku pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej.
Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów kraju jest absolutnie priorytetowy – napisał Andrzej Duda na uroczystość oddania do użytku pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu – napisał Prezydent Andrzej Duda.
22 listopada w Gdańsku odbył się XII Konwent Morski, w którym wziął udział Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w ramach Narodowej Rady Rozwoju.