Menu rozwijane

Dziękuję Wysokiej Kapitule za wybór osób zasłużonych nie tylko dla polskiej kultury, ale także polskiego życia społecznego i naszych sąsiedzkich relacji regionalnych – napisał Prezydent, gratulując laureatom.
Niech przeszłość – zarówno ta tragiczna z lat wojny, jak i dalsza, związana z wielowiekową obecnością Żydów na ziemi Polin – spotyka się tu nadal z zainteresowaniem i uwagą zwłaszcza młodych pokoleń.
O formach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy dyskutowała prezydencka Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.
NATO musi prowadzić konsekwentną politykę obrony poprzez odstraszanie potencjalnego napastnika, jakim jest Rosja – powiedział w poniedziałek w Przemyślu prezydent Andrzej Duda po powrocie z Ukrainy.
Nowy traktat polsko–ukraiński mógłby być wzorowany np. na traktacie elizejskim i nosić nazwę traktatu sarmackiego czy paktów sarmackich – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.
W swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się Pan Profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe – napisał Prezydent.
Prezydent RP weźmie we wtorek udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Główne tematy rozmów to sytuacja na Ukrainie, pomoc dla tego państwa oraz nadanie Ukrainie statusu kandydata na członka UE.
Prezydent: Odszedł jeden z najwybitniejszych artystów współczesnego teatru polskiego, znakomity aktor i pedagog, twórca wielu pamiętnych i niesłychanie różnorodnych kreacji scenicznych, filmowych, telewizyjnych i radiowych.
Prezydent: Żegnamy dzisiaj pierwszego w czasach powojennych Gustawa–Konrada, odtwórcę wielu innych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a także znakomitego reżysera.
– Będziemy robili wszystko, żeby z władztwa sowieckiego wyciągnąć Ukrainę do Europy i to jest w naszym żywotnym interesie – zapewnił Minister KPRP Andrzej Dera w Radiowej Trójce.
– To było historyczne przemówienie – podkreślił w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, oceniając niedzielne orędzie Andrzeja Dudy, wygłoszone przed Radą Najwyższą Ukrainy.
Prezydent RP: Dzisiaj Ukraina potrzebuje naszego sygnału, otwarcia europejskich drzwi dla Ukrainy jako państwa, dla społeczeństwa Ukrainy, które chce być częścią wspólnoty europejskiej.
– Wolny świat ma twarz Ukrainy – mówił dziś Andrzej Duda w orędziu przed Radą Najwyższą Ukrainy. Prezydent RP jest pierwszą głową obcego państwa, która wystąpiła na tym forum od wybuchu wojny.
Andrzej Duda w Kijowie: Dziękuję Wam dzisiaj za to, że bronicie Europy przed najazdem barbarzyństwa i nowego rosyjskiego imperializmu; że pokazujecie tyranom ich miejsce.
Cieszę się, że wraz z kolejnymi trafnymi werdyktami Nagroda zapracowała od 2017 roku na prestiż, stając się ważną instytucją w świecie literatury polskiej oraz uznaną marką wartości artystycznej honorowanych nią dzieł i ich autorów – napisał Prezydent.