Menu rozwijane

Patronat Prezydenta RP jest wyróżnieniem przyznawanym inicjatywom, które upamiętniają ważne postacie i wydarzenia z naszej historii, służą dobru wspólnemu i polskiej racji stanu, przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent RP obejmuje Patronat Honorowy i Patronat Narodowy.

Decyzja o przyznaniu Patronatu jest uprawnieniem osobistym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego warto starać się o Patronat Prezydenta RP?

Patronat Honorowy i Patronat Narodowy Prezydenta RP są najwyższymi honorowymi wyróżnieniami w Polsce. Informacja o inicjatywach, nad którymi patronat objął Prezydent RP, jest zamieszczana na prezydenckiej stronie internetowej, a do organizatorów kierowany jest specjalny okolicznościowy dyplom. W szczególnych przypadkach Prezydent Andrzej Duda bierze udział w objętym patronatem wydarzeniu lub kieruje list do jego uczestników.

Jak starać się o Patronat Prezydenta RP?

O Patronat Prezydenta RP mogą wystąpić zarówno obywatele, jak i organizacje czy instytucje. Patronaty przyznawane są po spełnieniu warunków określonych w zasadach przyznawania patronatów.

WIĘCEJ: 
Zasady udzielania Patronatu Honorowego 
Zasady udzielania Patronatu Narodowego