Menu rozwijane

Archiwum patronatów długofalowych

 • Na wniosek Księdza Mariana Subocza - Dyrektora Caritas Polska

  Ogólnopolskie obchody Roku Caritas
  sierpień – grudzień 2015 roku

 • Na wniosek Pana Profesora Konstantego Adama Wojtaszczyka – Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  57. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  wrzesień 2015 roku – 20 marca 2016 roku

 • Na wniosek Pana Marka Lasoty – Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
  Film „Ulmowie – Rok Sprawiedliwych”
 • Na wniosek Muftiego Tomasza Miśkiewicza – Przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Obchody 90. rocznicy powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego
  w Rzeczypospolitej Polskiej
  2016 rok, Warszawa – Białystok – Bohoniki – Suchowola
 • Na wniosek Pana Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Ciechocinka
  Obchody Roku Jubileuszowego Ciechocinek 2016
  2016 roku, Ciechocinek
 • Na wniosek Pana Władysława Serafina - Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek
  i Organizacji Rolniczych oraz Pani Bernadetty Niemczyk – Przewodniczącej
  Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich
  Ogólnopolskie obchody jubileuszu 150-lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich
  2016 rok
  Patronat Pary Prezydenckiej
 • Na wniosek Pana Profesora Marcina Pałysa – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
  Obchody 200. rocznicy działalności Uniwersytetu Warszawskiego Dwa stulecia. Dobry początek
  2016 rok, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Alojzego Szymańskiego – Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Obchody Jubileuszu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 200-lecie kształcenia rolniczego – od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  2016 rok, Warszawa
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Wystawa „Der Warschauer Aufstand 1944”
  5 listopada 2016 – 2 kwietnia 2017 roku, Monachium
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMA GAUCKA
 • Na wniosek Pana Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa
  Obchody jubileuszu 90-lecia Instytutu Lotnictwa
  Inauguracja w styczniu 2016 roku, Warszawa (cały rok)
 • Na wniosek Pana Piotra Weycherta i Pana Mirosława Chojeckiego z Grupy Filmowej
  Filmowy Dokument „Święta Faustyna, w blasku Miłosierdzia”
 • Na wniosek Pana Profesora Jerzego Strzeżka – Prezesa Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”, Pana Profesora Brunona Hołysta – Redaktora Naczelnego i Pana Profesora Romana Hausera – Zastępcy Redaktora Naczelnego
  Edycja Wielkiej Encyklopedii Prawa
 • Na wniosek o. Tomasza Olczaka SP – Prezesa Stowarzyszenia PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza
  Program „Katyń … ocalić od zapomnienia”
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Wystawa “Der Warschauer Aufstand 1944”
  28 października 2015 – 28 lutego 2016 roku, Monachium
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMA GAUCKA
 • Na wniosek Pana Jerzego Jankowskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
  Obchody 200. rocznicy powstania spółdzielczości na ziemiach polskich
  styczeń – grudzień 2016 roku
 • Na wniosek Pana Stanisława Jurkowskiego – Wójta Gminy Ochotnica Dolna
  Obchody Jubileuszu 600-lecia Ochotnicy w 2016 roku
  31 stycznia 2016 roku, Ochotnica Dolna (inauguracja obchodów)
 • Na wniosek Pana Wiesława Kaczmarka – Dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
  Wystawa „W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
  3 maja - 2 października 2016 roku, Dobrzyca
 • Na wniosek Pana Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”:
  Obchody 35. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (Rzeszów, 21 lutego 2016 r.),
  Obchody 35. rocznicy Wydarzeń Bydgoskich (Bydgoszcz, 19 marca 2016 r.),
  Obchody 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (Sieradz, 2 kwietnia 2016 r.),
  Konferencja z okazji 35. rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego ruchu rolniczego na Zjeździe Poznańskim (Poznań, 9 kwietnia 2016 r.),
  Obchody 35. rocznicy Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (Warszawa, 12-15 maja 2016 r.)
  21 lutego – 15 maja 2016 roku, Rzeszów – Bydgoszcz – Sieradz – Poznań –Warszawa
 • Na wniosek Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza – Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
  70-lecie działalności Ludowych Zespołów Sportowych
  rok 2016, cały kraj
 • Na wniosek Pana Patryka Demskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

  Obchody 85-lecia nadania Pelplinowi Praw Miejskich

  2016 rok, Pelplin

 • Na wniosek Pani Anny Wende-Surmiak – Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego
  w Zakopanem
  Wystawa „Bronisław Piłsudski (1866-1918) – niezwykły brat Marszałka”
  11 czerwca – 13 listopada 2016 roku, Zakopane

 • Na wniosek Pana Roberta Kostro – Dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie
  Społeczna akcja zbierania pamiątek historycznych dla zbiorów Muzeum Historii Polski
  14 maja 2016 roku, Warszawa (inauguracja akcji)

 • Na wniosek Powstańców Warszawskich oraz Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy
  Obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego
  29 lipca – 2 października 2016 roku, Warszawa

 • Na wniosek Pana Krzysztofa Dudzika – Prezesa Zarządu Wydawnictwa M w Krakowie
  Edycja „Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego” ( 2016, Kraków

 • Na wniosek Pani Weroniki Wierzchowskiej – Prezes Fundacji Gdzie
  Projekt „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”
  2016 rok

 • Na wniosek Pana Profesora Mieczysława Rokosza – Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie
  Krakowskie obchody Roku Kościuszki w 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki 1817-2017
  2017 rok

 • Na wniosek Pana Sylwestra Dymińskiego – Wójta Gminy Maciejowice,
  Pana Pawła Jaworskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Maciejowice oraz Pana Leszka Krześniaka – Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Maciejowic w Maciejowicach
  Obchody Kościuszkowskie w Maciejowicach
  2017 rok
 • Na wniosek Pana Sylwestra Sokolnickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock
  Obchody Jubileuszu 600-lecia Serocka 
  2017 rok, Serock
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Dziubińskiego – Prezesa Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP oraz Księdza Edwarda Plenia SDB, Krajowego Duszpasterza Sportowców i Wiceprezesa Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP
  Obchody jubileuszu 25-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej
  2017 rok, (całoroczne obchody w całej Polsce)
 • Na wniosek Pana Tomasza Futery – Burmistrza Miasta Kock
  Obchody Jubileuszu 600-lecia Miasta Kock
 • Na wniosek Pana Adolfa Juzwenki – Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
  Jubileusz 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Rok 2017
 • Na wniosek Pana Profesora Sławomira Ratajskiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
  Obchody 100. rocznicy narodzin ruchu awangardowego w Polsce
  2017 rok 
 • Na wniosek Pana Zygmunta Wyroślaka – Burmistrza Poniatowej
  Obchody 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Poniatowej
  2017 rok
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Wystawa „Der Warschauer Aufstand 1944”
  1 lipca 2017 – 7 stycznia 2018, Peenemünde (Historisch-Technisches Museum)
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC FRANKA-WALTERA STEINMEIERA
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Bońka – Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej
  XVIII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
  październik 2017 roku – maj 2018 roku, cała Polska 
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Frankensteina – Burmistrza Miasta Sławno
  Obchody jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Sławnu
  2016 i 2017 
 • Na wniosek Pana Marka Konopczyńskiego – Prezesa Akademickiego Związku Sportowego Warszawa
  Jubileusz 100-lecia działalności Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie 
  rok akademicki 2016/2017, Mazowsze 
 • Na wniosek Pani Haliny Węgrzyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu
  Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Ocalić pamięć o niezłomnych pilotach – gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim oraz por. pil. Janinie Lewandowskiej” 
  2016/2017 
 • Na wniosek Pana Piotra Bąka – Starosty Tatrzańskiego
  Szkolny konkurs „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” – w 2017 r. temat: Rola powstań śląskich i plebiscytów w kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej
  15 maja 2017 roku, Zakopane - inauguracja, Finał - 10 listopada 2017 roku, Biały Dunajec
 • Na wniosek Pana Henryka Łabędź - Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.
  100-lecie Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.
  czerwiec 2017 roku- wrzesień 2017 roku, Tarnów; główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 22 września 2017 r.
 • Na wniosek Pani Wiesławy Kozielewskiej - Trzaski oraz Pana Jacka Woźniaka - Sekretarza Towarzystwa Jana Karskiego w Lublinie
  Obchody 75. rocznicy Misji Jana Karskiego 
  6 czerwca - 10 października 2017 rok, Warszawa - Kraków - Izbica - Lublin
 • Na wniosek Pana Jacka Węsierskiego - Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces"
  wrzesień 2017 roku - czerwiec 2018 roku (Gala Finałowa w Warszawie)
 • Na wniosek Pani Hanny Długoszewskiej-Nadratowskiej – Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
  Obchody 150. rocznicy urodzin Ignacego Mościckiego
  20 października 2017 roku – 31 marca 2018 roku, Ciechanów
 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

  X edycja Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

  lipiec – listopad 2017 roku, cały kraj

 • Na wniosek Pani Lidii Dudkiewicz, Redaktor Naczelnej Katolickiego Tygodnika „Niedziela”
  Konkurs „Na 100-lecie niepodległości – modlitwa za Ojczyznę”
  grudzień 2017 roku – czerwiec 2018 roku, Częstochowa
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pani Anny Karasińskiej – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
  Obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
  wrzesień 2017 roku – październik 2018 roku, Staszów

 • Na wniosek Pani Alicji Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  100. rocznica powstania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  grudzień 2017 roku – grudzień 2018 roku, Warszawa, Kraków, Cedzyna

 • Na wniosek Księdza Profesora Antoniego Dębińskiego – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Obchody 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  2017 i 2018, Lublin 

 • Na wniosek Pani Beaty Orzech – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
  im. Jana Pawła II w Elblągu
  Projekt edukacyjno-naukowy „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”
  styczeń – listopad 2018 roku, Elbląg
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”
  styczeń – listopad 2018 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Pana Daniela Cichego – Dyrektora – Redaktora Naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

  Projekt „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”
  styczeń – grudzień 2018 roku, Kraków
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Księdza Pułkownika Mariusza Tołwińskiego – Proboszcza Parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  VIII Forum Organowe 2018
  styczeń - grudzień 2018 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Wystawa ogólnopolska „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”
  styczeń – grudzień 2018 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Pana Piotra Olszówki z Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych
  „Linking Foundation” w Tarnowie oraz Pana Piotra Dziży z Festiwalu Niepodległości
  Projekt „Pierwsi Niepodlegli”

  styczeń – grudzień 2018 rok
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pana Adama Sekścińskiego – Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
  styczeń – październik 2018 roku

 • Na wniosek Pani Magdaleny Pawlak – Prezesa Fundacji Dorastaj z Nami

  „Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”
  1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku, cała Polska
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Sinicy – Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

  Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego
  styczeń – grudzień 2018 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pana Wojciecha Bonisławskiego – Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku
  Obchody jubileuszu 40-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
  10 marca – 12 października 2018 rok, Będomin
  Uroczyste otwarcie wystawy „Symbole Niepodległej” – kulminacja obchodów
  31 sierpnia 2018 roku, Będomin
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pana Andrzeja Dziwisza – Wójta Gminy Raba Wyżna
  Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości na Orawie
  27 kwietnia 2018 – 30 listopada 2018 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Księdza Marcina Iżyckiego – Dyrektora Caritas Polska
  Akcja społeczna „#POLACYNA100”
  27 kwietnia 2018 roku – 26 sierpnia 2018 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 • Na wniosek Pani Profesor Marii Dzielskiej, Pana Profesora Mikołaja Olszewskiego i Pana Doktora hab. Wawrzyńca Rymkiewicza – Prezesa Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
  Edycja serii wydawniczych Corpus Philosophorum Polonorum i Korpus Filozofii Polskiej 

 • Na wniosek:
  Pana Profesora Stanisława Juchnowicza – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej w Krakowie, Pana Piotra W. Kurka – Sekretarza Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej w Krakowie, Pana Stanisława Oleksiaka – Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pana Ryszarda Brodowskiego – Prezesa Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  oraz
  na wniosek Pana Janusza Kamockiego – Wiceprezesa Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pana Alexandra Smagi
  Budowa Pomnika Armii Krajowej w Krakowie

 • Na wniosek Pana Profesora Andrzeja Lesickiego – Rektora Uniwersytetu
  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pana Profesora Jana Pikula – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pana Profesora Andrzeja Tykarskiego – Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pana Profesora Dariusza Wielińskiego – Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

  1 października 2018 roku – 11 listopada 2019 roku, Poznań

 • Na wniosek Pani Jolanty Gajęckiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

  Wielki Jubileusz 222. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie
  3 września 2018 roku – 21 czerwca 2019 roku, Kraków
  Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej

 • Na wniosek Pana Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Cykl konferencji z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Polonia Restituta – Dekalog dla Polski
  12 marca 2018 – 29-30 kwietnia 2019 roku, m.in. Warszawa, Kraków, Olsztyn, Lublin Katowice,
  12 marca 2018 roku, Warszawa, Polonia Restituta – Rodzina
  16 kwietnia 2018 roku, Łódź, Praca –  Przedsiębiorczość –  Społeczna Gospodarka Rynkowa
  14 maja 2018 2018 roku, Katowice, Uniwersytet Śląski – Patriotyzm i Obywatelskość
  18 czerwca 2018 roku, Gdańsk, Politechnika Gdańska – Wolność, Suwerenność i Praworządność
 • Na wniosek Harcmistrzyni Małgorzaty Sinicy – Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
  Przewodniczenie Komitetowi Honorowemu Kandydatury Związku Harcerstwa Polskiego do organizacji w Polsce XXV Światowego Jamboree Skautowego 2023
 • Na wniosek Pana Profesora Tomasza Łodygowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej
  Jubileusz 100-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu
  1 października 2018 roku – 30 września 2019 roku, Poznań
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości”
  styczeń 2018 roku – lipiec 2020 roku
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Pana Marshalla Marcusa – Sekretarz Generalny European Union Youth Orchestra
  European Union Youth Orchestra
  2015 – 2020
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Andrzeja Kraśnickiego – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  100-lecie działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  lata 2018 – 2020
  Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • Na wniosek Pana Doktora h.c. Jana Malickiego – Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pana Doktora Davida Kolbai – Kierownika Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Projekt „100-lecie stosunków dyplomatycznych między II Rzecząpospolitą a Republiką Gruzińską – historia relacji polsko-gruzińskich 1917-1921”
  lata 2017-2020
  Patronat Honorowy