Menu rozwijane

24 maja 2019
 • Na wniosek Pana Marka Ryszki – p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Gala Jubileuszowa z okazji 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  2 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy 
 • Na wniosek Pana Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego
  XII Konferencja Krakowska „Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody”
  2–3 grudnia 2019 roku, Kraków
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Wojciecha Kozłowskiego – Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowy świt Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku/The New Dawn of Europe after
  the Great War: the Theory of the State and Genocide in the 20 th Century”

  3–5 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Lucjusza Pinkosza – Prezesa Fundacji Kultury i Edukacji
  im. Juliusza Zarębskiego i Pana Dariusza Jóźwiaka – Prezesa Stowarzyszenia „Dumni z Polski”
  XIX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego
  4–9 grudnia 2019 roku, Łomianki 
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Marka Woszczaka – Sekretarza Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

  XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
  5–7 grudnia 2019 roku, Pabianice

  Patronat Honorowy 

 • Na wniosek Pana Tadeusza Deszkiewicza – Prezesa Zarządu Polskiego Radia „Radio dla Ciebie”
  Premiera filmu dokumentalnego „AMERYKAŃSKIE TOURNÉE” opisującego pierwszą podróż Orkiestry Filharmonii Narodowej do USA w 1961 roku
  9 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy 

 • Na wniosek Pana Bogusława Chraboty – Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”
  Uroczystość wręczenia Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia – XIX edycja
  10 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Mateusza Magdziarza – Dyrektora Redaktora Naczelnego TVP S.A. Oddział w Opolu
  Koncert Moniuszkowski
  12 grudnia 2019 roku, Opole
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Ogólnopolska kampania społeczna Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światełko Wolności 
  13 grudnia 2019 roku
  Patronat Narodowy 

 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  Akcja „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”
  13 grudnia 2019 roku, cała Polska
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Kamila Wilka – Prezesa Zarządu Be A Star Football Academy
  im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie
  Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Pileckiego – Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony
  14 i 21 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Księdza Podpułkownika Kryspina Raka – Proboszcza Parafii Wojskowej
  pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu
  Obchody upamiętniające 120-lecie urodzin Teresy Grodzińskiej, Damy Orderu Virtuti Militari, bohaterskiej sanitariuszki, poległej męczeńską śmiercią w 1920 r.
  15 grudnia 2019 roku, Radom
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Pluszczyka – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Górników K.W.K. „Wujek” w Katowicach oraz Pana Roberta Ciupy – Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności

  i Solidarności w Katowicach

  Obchody 38. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”

  16 grudnia 2019 roku, Katowice

  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  III edycja ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny” 
  16 grudnia 2019 roku (ogłoszenie Konkursu, gala finałowa – wrzesień 2020 roku)
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Mieczysława Jurka – Przewodniczącego Zarządu Regionu
  NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
  Obchody 49. rocznicy Grudnia ‘70
  16–17 grudnia 2019 roku, Szczecin
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Michała Laszczkowskiego – Prezesa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego
  Uroczystość otwarcia Mauzoleum Żydów Bojowników o Niepodległość Polski
  17 grudnia 2019 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu
  Seria wydawnicza „Literatura i Pamięć”
  18 grudnia 2019 roku,  uroczysta prezentacja w Belwederze
  Patronat Honorowy

 • Na wniosek Pani Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  Konkurs dla uczniów klas IV-VIII „Nie tylko Sierpień 1980. Protesty i ruchy społeczne w Polsce w latach 1980–1981”
  Inauguracja 19 grudnia 2019 roku, województwo mazowieckie
  Patronat Narodowy