Menu rozwijane

03 lipca 2020
 • Na wniosek Pana Pawła Okrasy – Burmistrza Wielunia
  Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej
  1 września 2020 roku, Wieluń
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Mirosława Augustyna – Starosty Tczewskiego
  Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej
  1 września 2020 roku, Malbork – Szymankowo – Tczew
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
  13. edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  1 września 2020 roku – 28 lutego 2021 roku
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Profesora Marcina Wojciecha Solarza – Kierownika Pracowni Geografii Politycznej i Historycznej Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  Projekt „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” towarzyszący przygotowaniom do II wydania atlasu Geograficzno-politycznego atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym (atlas ukaże się drukiem w 2022 roku)
  1 września 2020 roku, inauguracja projektu na FB
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka – Prezesa Zarządu Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR w Markowej
  Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”
  3 września 2020 roku, Kolbuszowa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Andrzeja Gizy – Dyrektora Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
  24. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena
  4–13 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Janusza Trupindy – Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
  Wystawa „O niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920 roku na Powiślu”
  4 września 2020 roku, Sztum i Kwidzyń
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pani Beaty Nadziei-Szpili – Burmistrz Gminy Alwernia
  Projekt „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej”
  4–20 września 2020 roku, Alwernia
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Artura Borkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock
  Święto Darów Ziemi
  5 września 2020 roku, Wola Kiełpińska
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Marka Dziubka – Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
  XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XXI Dni Europejskiej Kultury Ludowej podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich
  5–6 września 2020 roku, Częstochowa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pani Renaty Kobiery – Starosty Powiatu Brzeziny
  Dożynki Powiatu Brzeziny
  6 września 2020 roku, Rogów
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Grzegorza Szykulskiego – p.o. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
  Parafialne uroczystości dożynkowe
  6 września 2020 roku, Drobin
  Patronat Narodowy 
 • Na wniosek Pana Edwina Gortata – Wójta Gminy Wólka
  Dożynki Gminy Wólka
  6 września 2020 roku, Rudnik
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Marka Dietla – Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Konferencja Giełd Trójmorza
  7 września 2020 roku, Kraków
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Tomasza Połcia – Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  Obchody 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 
  7–13 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Konferencja „Władysław Anders. Żołnierz i polityk. W 50. rocznicę śmierci”
  8 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Andrzeja Mochonia – Prezesa Zarządu Targów Kielce S.A.
  XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2020
  8–10 września 2020 roku, Kielce
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Józefa Gruszczyka – Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
  Dożynki Gminno-Parafialne
  8 września 2020 roku, Ostrów Lubelski
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Waldemara Krenca – Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
  31. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
  9–12 września 2020 roku, na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Jakuba Gwita – Wójta Gminy Powidz
  Obchody 25. rocznicy reaktywowania Gminy Powidz oraz 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce
  12 września 2020 roku, Powidz (przeniesione na 2021 rok)
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Przemysława Omieczyńskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie
  VI Święto Strzelca Konnego
  12–13 września 2020 roku, Hrubieszów
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Kamila Wilka – Prezesa Stowarzyszenia Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
  Turniej Piłki Nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony
  12–13 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego
  XX Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z uroczystością 100-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Najświętszej Marii Panny w Zawadzie
  13 września 2020 roku, Zawada
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Jarosława Zielińskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Bitwy Niemeńskiej, Posła na Sejm RP, Księdza Stanisława Gniedziejki – Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce oraz Pani Ewy Kulikowskiej – Burmistrz Sokółki
  Obchody 100-lecia Bitwy Niemeńskiej
  13 września 2020 roku, Sokółka
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Radosława Łucki – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Witolda Pileckiego w Śremie, Prezesa Stowarzyszenia „Komitet Obywatelski” w Śremie
  Uroczystość odsłonięcia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Śremie
  13 września 2020 roku, Śrem
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Mariusza Czuby – Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  Ogólnopolska inauguracja 28. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
  13 września 2020 roku, Sienna
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Księdza Mitrata Michała Niegierewicza – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”,

  Pana Bazylego Stepaniuka – Prezesa Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka i Pana Andrzeja Skiepko – Starosty Hajnowskiego
  XXXIX Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
  14–19 września 2020 roku, Hajnówka
  Patronat Honorowy

 • Na wniosek Pana Mikołaja Buszki – Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka”
  XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”
  16–20 września 2020 roku, Białystok
  Patronat Honorowy

 • Na wniosek Pani Izabeli Boguckiej – Prezes Fundacji im. gen. dywizji Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”
  Obchody 100. rocznicy urodzin śp. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf
  17 września 2020 roku, Zegrze i 25 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Adama Kality – Prezesa Stowarzyszenia NZS 1980
  Obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów
  18 września 2020 roku – 22 lutego 2021 roku, Kraków
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
  Obchody 81. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r.
  18–20 września 2020 roku, Tomaszów Lubelski – Dąbrowa Tomaszowska
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Macieja Myczki – Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
  VI Marsz Katyński w Wolsztynie
  19 września 2020 roku, Wolsztyn
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Profesora Emila Pływaczewskiego – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii
  III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów 
  23–25 września 2020 roku, Białystok 
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Profesora Sławomira Tomasika – Dyrektora Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
  VI Międzynarodowy Konkurs im Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo
  23–30 września 2020 roku, Warszawa

  Patronat Honorowy

 • Na wniosek Pana Arkadiusza Gołębiewskiego – Prezesa Stowarzyszenia Scena Kultury

  XII Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci

  24–27 września 2020 roku, Gdynia

  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Mieczysława Nowickiego – Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich
  Sympozjum Regionalnych Rad Olimpijskich
  24–26 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Dembińskiego – Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu
  raz Pana Grzegorza Musidlaka – Prezesa Stowarzyszenia „Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA”, kuratora projektu
  V Dni Cichociemnych Witkowo
  25–26 września 2020 roku, Witkowo
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Piotra Rzewuskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Patriotycznych z siedzibą w Kobyłce, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych
  Wydarzenie „W hołdzie ochotnikom żołnierzom „Błękitnej Armii”, ochotnikom roku 1920 i wszystkim, dla których walka o Polskę jest sprawą najważniejszą niezależnie od miejsca zamieszkania”
  26 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Macieja Budzinskiego – Członka Zarządu Fundacji Editions Spotkania
  „Uroczysty koncert muzyki polskiej Polonia in musica”     
  26 września 2020 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Księdza Jakuba Przybylskiego Cor – Dyrektora Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana
  XV Festiwal Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana 2020”
  26–27 września oraz 3–4 października 2020 roku, Święta Góra w Gostyniu
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Marka Młyńskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Brok
  Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920
  27 września 2020 roku, Brok
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Sebastiana Cichockiego – Wójta Gminy Iłowo-Osada
  Apel Poległych w lesie białuckim
  27 września 2020 roku, Iłowo-Osada
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Mastylaka – Prezesa Agencji Eventowej Studio 4u
  XXIII Konferencja GAZTERM 2020
  27–30 września 2020 roku, Międzyzdroje
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pani Grażyny Kominek – Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
  Koncert Tobie Matko zawierzam – Świętemu Janowi Pawłowi II, Papieżowi Świata w 100-lecie urodzin
  28 września 2020 roku, Kraków
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Tomasza Chalimoniuka – Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
  Zawody pod nazwą „Puchar z okazji 100. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami pod Komarowem”
  30 września – 4 października 2020 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy