Menu rozwijane

01 października 2020
 • Na wniosek Pani Iwony Łukawskiej – p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Obchody 100-lecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  1 października 2021 roku, Sandomierz
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pani Jadwigi Klimondy – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc w Radziechowach
  XVII Zaduszki Narodowe w Radziechowach na Górze Matyska
  2 października 2021 roku, Radziechowy
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Bojanowskiej – Dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, Pana Krzysztofa Rymuzy – Starosty Pruszkowskiego oraz Pana Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa
  Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc
  2–3 października 2021 roku, Pruszków
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Adama Mirosława Krawczaka – Wójta Gminy Leoncin
  Wydarzenie „Bitwa o Polesie Stare 1939”
  2–3 października 2021 roku, Polesie Stare
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Piotra M. Pietrusa – Prezesa Zarządu Fundacji Vide et Crede
  im. św. Jana Pawła II
  Międzynarodowy Festiwal Filmów Maksymiliany 2021 „Zło dobrem zwyciężaj!”
  2–7 października 2021 roku, Wrocław
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pani Urszuli Przymus – Prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach

  Uroczystości patriotyczno-religijne
  3 października 2021 roku, Wiersze
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pani Angeliki Felskiej – Prezes Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego
  Seminarium Naukowe „100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce (1921-2021)”
  4–5 października 2021 roku, Szczecin i Mierzyn
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego
  Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia
  4–8 października 2021 roku, Zabrze
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Remigiusza Kopoczka – Prezesa Zarządu Kongresu 590 sp. z o.o.
  6. edycja Kongresu 590
  5–6 października 2021 roku, Warszawa oraz 4–5 listopada 2021 roku, Rzeszów
  Patronat Honorowy  
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Kuszlewicza – Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu  Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
  Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość polskiego modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030”
  8 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Petra Kracika – Dyrektora Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie oraz Pana Bogdana Kokotka – Kierownika Artystycznego Sceny Polskiej
  Teatru Cieszyńskiego
  Jubileusz 70-lecia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie
  9 października 2021 roku, Czeski Cieszyn
  Współpatronat Prezydenta Republiki Czeskiej Pana Miloša Zemana
 • Na wniosek Pana Roberta Andrzejczyka – p.o. Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  IX Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii
  9–10 października 2021, Sulejówek
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pani Elżbiety Rybarskiej – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych w Poznaniu oraz Pani Zofii Dobrowolskiej – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca – Sami Swoi
  Uroczystość „13 października 2021 – Katyń Zachodu w lasach Palędzko-Zakrzewskich –  III Marsz Pamięci”
  13 października 2021 roku, Lasy Palędzko-Zakrzewskie
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Marcina Chludzińskiego – Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
  III edycja konkursu „Ambasador Polski 2021”
  15 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Dariusza Stanisława Wójcika – Dyrektora Teatru Otwartego w Gdańsku, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku
  Widowisko muzyczno-teatralne „Burzliwe dzieje oręża polskiego”
  16 października 2021 roku, Gdańsk
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Księdza Marcina Brzezińskiego – Proboszcza parafii Św. Stanisława Kostki
  w Warszawie
  Obchody 37. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego
  księdza Jerzego Popiełuszki

  19 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Vydasa Dolinskasa – Dyrektora Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
  Międzynarodowa wystawa „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja” i konferencja naukowa, poświęcone 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
  19 października 2021 roku, Wilno (otwarcie wystawy i konferencji, wystawa będzie prezentowana do lutego 2022 r.)
  Patronat Honorowy
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ GITANASA NAUSĖDY
 • Na wniosek Pana Wojciecha Kozłowskiego – Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Decyzja: ratować ludzi. Dyplomaci i akcje pomocowe podczas Holokaustu”
  19–21 października 2021roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pani Agaty Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Fundacji Da Moc w Katowicach oraz Pani Moniki Gryc – Członka Zarządu Fundacji Da Moc w Katowicach
  Uroczystość odsłonięcia muralu „Śląski bohater powstańczy – Alfons Zgrzebniok – Kawaler Orderu Orła Białego” 
  20 października 2021 roku, Katowice
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Profesora Mariusza Ziółkowskiego – Wiceprzewodniczącego Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, Prezesa Oddziału Polskiego The Explorers Club
  Uroczystość wręczenia Nagrody im. Benedykta Polaka – VII edycja
  23 października 2021  roku, Łańcut
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Romana Burka – Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego z siedzibą w Radomiu
  XXX Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski
  23–24 października 2021 roku
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pana Henryka Grymela – Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
  Obchody 41. Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy w 1980 roku
  24 października 2021 roku, Wrocław
  Patronat Narodowy

 • Na wniosek Pani Agnieszki Łesiuk-Krajewskiej – Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego kampanii „BohaterON – włącz historię!”
  III Gala Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich
  25 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Profesora Michała Szoty – Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  XV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2021
  25–27 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy
 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Konferencja naukowa „Ppłk dypl. Jan Kowalewski (1892–1965) – oficer wywiadu i kryptolog. W stulecie złamania bolszewickich szyfrów”
  28–19 października 2021 roku, Łódź
  Patronat Narodowy
 • Na wniosek Pana Macieja Wojciechowskiego – Prezes Fundacji Stanica Kresowa, producenta filmu dokumentalnego „Miasto z piasków i serc. Stalowa Wola” oraz Pana Tadeusza Arciucha – reżysera filmu „Miasto z piasków i serc. Stalowa Wola”
  Premiera filmu dokumentalnego „Miasto z piasków i serc. Stalowa Wola”
  30 października 2021 roku, Warszawa
  Patronat Honorowy