Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat Prezydenta RP lub udział Prezydenta RP w komitecie honorowym

I. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny. W komitetach honorowych Prezydent RP pełni funkcję Przewodniczącego.

 

II. Prezydent RP nie obejmuje honorowego patronatu

nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji;

nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

III. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone
o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: – nie później niż 60 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, właściwe upublicznienie decyzji w razie przyznania patronatu,
a w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat
do innych osób lub instytucji.

 

IV. Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje na temat wnioskodawcy;
  2. szczegółowy opis i program projektu;
  3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  4. materiały filmowe i fotograficzne w przypadku filmów i wystaw;
  5. zgody i zezwolenia w przypadku budowy pomników;
  6. informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia;
  7. informacje o udziale gości honorowych.

V. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Prezydenta RP, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach
oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do www.prezydent.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

 

VI. Informacja o Honorowym Patronacie Prezydenta RP jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce Patronaty Honorowe Prezydenta RP.

 

VII. Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały,
np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.prezydent.pl.

 

VIII. Wnioski o Honorowy Patronat Prezydenta RP są rozpatrywane w Biurze do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP – tel. 22 695 22 33, email: .

 

Poleć znajomemu